Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – pokračování

Vážení příznivci Moravy, již dříve jste si na internetových stránkách Moravské národní obce, z.s. mohli přečíst o vývoji naší občanské iniciativy, která se snaží o zkvalitnění výuky našich dětí a to především na základních školách.Důležitým předpokladem pro vysoký standart vzdělávání dětí a mládeže jsou pak přirozeně, kromě fundovaných a dobře připravených kantorů, také dobře zpracované a objektivně pojaté učebnice, pracovní sešity a další výukové materiály. Právě na nedostatky těchto učebních pomůcek se snažíme upozorňovat. Některé reakce členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsme již dříve, v předchozích dvou příspěvcích, zveřejnili. Stejně tak jste si mohli přečíst zajímavé návrhy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Nyní si dovolujeme předložit vám další reakce od představitelů naší politické scény a především odpověď zástupce nakladatelství Taktik Internacionál s.r.o., pana Ing. Jaroslava Brdjara na mnou nastíněné nepřesnosti a faktografické nedostatky. Je potěšitelné, že jednání s nakladatelstvím probíhají velmi konstruktivně a úspěšně. Díky této skutečnosti se podařilo již nyní prosadit nápravu některých, doposud neobjektivních, obrázkových a textových částí učebnic vydávaných tímto nakladatelstvím. Informace o naší zemi Moravě a také Slezsku se tak daří navracet do výuky dějin, vlastivědy, občanské výchovy nebo také prvouky našich školou povinných dětí.

zdroj: http://zamoravu.eu/2019/05/podnet-k-reseni-neuspokojive-situace-ve-vyuce-na-zakladnich-skolach-pokracovani/#more-44804 – kráceno