… Aby každý Moravan zřejmě věděl, čemu my se opíráme, opakujeme to zde ještě jednou a doufáme, že v ohledu tom nám přisvědčí.

My opíráme se tomu, aby Moravská země nestala se podnoží Pražanů. Oni ti Pražané nedají tomu hned ze začátku to pravé jméno, ale časem by vylezli s ďábelským kopejtkem. Také Uhři pozvali si Sedmihradáky, aby si tito poslali ze svého sněmu lidí do Pěsti na generální sněm a co to za dvě leta na to mělo za následek?  V Pěsti udělali usnešení, že Sedmihradsko nemá pro sebe mít zvláštní sněm a ejhle – teď už ho Sedmihradsko po tři leta nemá!

My opíráme se takovémto velmi možnému zašlápnutí samostatnosti Moravy, opíráme se nebezpečí hrozícímu Moravě z Prahy, odkud by časem vzat byl Moravanům sněm i samostatné zákonodárství.

Co my činíme, činili již praotcové Moravanům, stavové moravští, kdykoliv pozváni byli do Prahy k tak zvanému generálnímu sněmu. Takový sněm nebyl zákonem ustanoven a jest jen výmysl pražských pánů, kteří si usmysleli, že s počátku pozvou několikrát dobrovolně Moravany ku společné poradě sněmovní čili na ten generální sněm, pak že nutit je budou, že musí docházet Moravané k těmto poradám do Prahy a konečně že jim zakážou, že o věcech, jaké na tom generálním sněmu se jednává, nesmí Moravané doma nikdy více sami se radit, nobrž vždy jen v Praze společně s Čechy. A to by už viseli Moravané za krk a anto z Čech je vždy víc poslanců, museli by se vždy nechat přehlasovat od Čechů a tedy jen poslušně kývat hlavou, jak Čechy by ráčily a skákat, jak by v Praze jim pískali!

To tušili před půltřetím stem let naši praotci moravští, když do Prahy se radit přišli, zadali protest, že tím nezadávají nic ze samostatnosti Moravy a sněmu moravskému a že zákonitost generálního sněmu neuznávají. A jako protestovali před půltřetím stoletím Moravané proti choutkám pražským, tak protestujeme proti nim dnes a prohlašujeme deklamace Pražanů o generálním sněmu za chytré jen výmysly bez všeho historického práva a bez všeho zákonního základu…

článek zaslal Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa