Vážení příznivci Moravy, Moravanky a Moravané, jsme na konci nominační fáze letošní ankety Osobnost Moravy 2022 a nám členům koordinačního týmu dělá velkou radost, že vám dnes můžeme představit dalšího významného Moravana, který přijal naši nabídku k nominaci. Tímto skvělým člověkem je rodák z moravské metropole města Brna žijící v rakouské metropoli Vídni, herec, režisér, dramaturg, scénárista a překladatel, pan Ludvík Kavín.

Narodil se dne 2. července 1943. Jako dítě prožil Ludvík Kavín těžká válečná léta. V 60. letech, tedy v době svých studií na filozofické fakultě, se společně s přáteli aktivně angažoval ve společenském a politickém dění. Bohužel nepříznivý vývoj po srpnových událostech roku 1968 negativně zasáhl do životního osudu a možností osobního rozvoje a uplatnění tehdy mladého Ludvíka a jeho paní Niky Brettschneiderové. Ta jako úspěšná herečka byla nucena opustit angažmá v brněnských divadlech Husa na provázku a v Hadivadle. Už tehdy mladí manželé začínají uvažovat o emigraci a stěhují se z jihu na sever Moravy, za rodinou do Ostravy. Ludvík Kavín díky přímluvě svého švagra získává slušné místo jako obsluha armatur v kyslíkárně Vítkovických železáren. Jeho žena se v domácnosti starala o ročního syna.

Psal se rok 1977 a nastal čas pro opuštění vlasti. Oba manželé využili pozitivní nabídky tehdejšího rakouského kancléře, pana Bruna Kreiského, který dal všem signatářům Charty 77 možnost uchýlit se v Rakousku. Po dopise, který manželé odeslali na rakouské velvyslanectví v Praze, pozitivní odpovědi a následném složitém několikaměsíčním vyřizování pasu a všech formalit, odcestoval Ludvík Kavín s rodinou do nedaleké metropole na Dunaji, do Vídně.

V novém domově se oběma manželům podařilo založit a provozovat pohybové a neverbální divadlo Theater Brett. Ludvík Kavín zde působil jako herec, režisér, dramaturg i scénárista. Jeho manželka Nika zde měla možnost prokázat a uplatnit své herecké umění a zároveň vychovávala již dvě děti. Díky trpělivému úsilí se dostavily divadelní úspěchy a zasloužené společenské uznání. Ludvík Kavín však nikdy nezapomněl na svůj moravský původ a rodné Brno.

Po změně politických poměrů v listopadu 1989, začínají Ludvík Kavín a jeho paní uvažovat o návratu celé rodiny do rodné země a státu. Ovšem nebylo možné úplně opustit úspěšné divadlo, které v té době již lákalo mnohé úspěšné režiséry jako jsou například brněnské osobnosti Zoju Mikotovou a Arnošta Goldflama.

Panu Ludvíku Kavínovi se nově otevřela možnost znovu se aktivně zapojit do veřejného života v Brně. Zastával práci šéfredaktora Moravských novin a po několika letech se stal ředitelem Národního divadla v Brně. Také jeho žena získala v Brně skvělé uplatnění a významnou pozici profesorky na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Tvrdá rána dopadla na pana Ludvíka Kavína v červnu roku 2018, kdy jeho milovaná manželka, paní Nika Brettschneiderová, podlehla těžké nemoci.

Nás organizátory ankety ze spolku Moravská národní obec velmi těší, že přes všechny rány osudu je pan Ludvík Kavín stále aktivní ve veřejném životě. Nedávno vytvořil pro ČRo Vltava pětidílný seriál o vlastním životě: Příliš krátké životy. Osudy herce, divadelníka a režiséra Ludvíka Kavína

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Ludvíku Kavínovi za vše, co koná pro moravskou kulturu a také za souhlasné stanovisko ke své nominaci. Přejeme tomuto významnému umělci mnoho štěstí, pevné zdraví a mnoho hlasů veřejnosti v anketě.

Za organizační tým iniciativy

Stanislav Blažek

kontaktní osoba a jednatel ankety „Osobnost Moravy“