Vážení příznivci, nedávno jsme v krátké zprávě informovali o zahájení nominační fáze letošní ankety Osobnost Moravy 2022 a hned nám přicházejí vaše první návrhy na nominaci významných Moravanek a Moravanů, kteří si dle vašeho mínění zaslouží ocenění a společenské uznání. Pro nás členy organizačního týmu ze spolku Moravská národní obec je velkou ctí, že vám už dnes můžeme představit první letos nominovanou osobnost.  

Členové spolku Bezměrovák nám zaslali návrh na nominaci svého kamaráda a předsedy, pana Milana Zahradníka. Tento vystudovaný etnolog pracuje coby muzejní pracovník Městského kulturního střediska Kojetín. Žádná kulturní akce města Kojetína by se neobešla bez organizační práce tohoto stále mladého člověka. Stejně tak ve své obci Bezměrov se tento hrdý Hanák a Moravan stal oblíbeným propagátorem a pořadatelem kulturního a společenského života. Díky neúnavné organizační práci pana předsedy Milana Zahradníka a dalších členů sdružení Bezměrovák byly v této dědině na Přerovsku po dlouhých desetiletích obnoveny téměř již zapomenuté zvyky a tradice. Jedná se například o jízdu králů, kterou na Hané můžeme dnes vidět už jen na několika místech. Zároveň zde probíhají krojované hody s předáváním hodového práva a vyplácením. Pan Milan Zahradník se zároveň zasloužil o vznik kroužku pro malé děti. Za podpory několika pedagogů se snaží předávat nejmladší generaci lásku k moravským lidovým tradicím, kultuře a starým zvykům na Moravě. Tento zájmový kroužek, dnes soubor Bezměrováčci, je pro děti přirozeně zdarma a má nejen v Bezměrově, ale také v okolních obcích, velký ohlas.   

Přikládáme také odkaz na jeden z dílů dokumentárního pořadu veřejnoprávní ČT z cyklu Folklorika. Pan Milan Zahradník zde hovoří o „Hanáckym právo“, lidových zvycích v této části Moravy a jejich zachování pro budoucí generace. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/419236100141006/

Jeden z předních členů sdružení Bezměrovák, pan Zdenek Galetka, o nominovaném Milanu Zahradníkovi říká: „Milan je výborný harmonikář, skvělý člověk a příkladný Hanák. My bychom mu za to všechno chtěli poděkovat právě touto formou, tedy nominací v anketě Osobnost Moravy 2022“

My pořadatelé této dnes už populární ankety toto přání velmi rádi plníme. Z informací, které jsme vám vážení příznivci v dnešní zprávě předložili, je snad každému zřejmé, že pan Milan Zahradník si naši nominaci a uznání bezpochyby zaslouží. Zároveň přejeme tomuto aktivnímu Moravanovi mnoho dalších úspěchů nejen v této internetové anketě, ale také při jeho záslužné snaze o propagaci jedinečné moravské kultury a tradic.

Za organizační tým iniciativy Stanislav Blažek

kontaktní osoba a jednatel ankety „Osobnost Moravy“

NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2022 – MILAN ZAHRADNÍK