V sobotu 13. dubna 2019 se v Brně – Řečkovicích uskutečnilo jarní zasedání Moravského národního kongresu, na kterém si členové spolku zvolili nové vedení.

Prezidentem Moravského národního kongresu byl zvolen Ing. Milan Trnka, viceprezidentem Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. a kancléřem Milan Smutný. Členy výkonného výboru MNK dále pak byli zvoleni F. Červený, J. Janků, J.Pecl, J. Procházka, L. Šubert, a V. Zeman.

Na zasedání MNK vystoupil také host, režisér ND Brno, V. Věžník, který mimo jiné uvedl: “ Kultura je v celé Evropě v hlubokém propadu. Kultura v Československé republice byla závistivě sledována na celém světě. Existuje zájmová mafie, která se podílí na jejím rozkladu tvrzením, že kultura nemá v současnosti pro člověka takový význam, jako některé jiné obory lidské činnosti Posledních 30 let je v kultuře dovoleno naprosto všechno s vědomím, že živá kultura má velký význam jak na rozum, tak na duši člověka. V našich poměrech se navíc přidává žárlivost Prahy na ostatní střediska kultury. Žádost o podporu členů MNK při snaze o znovuzestátnění ND v Brně.“

zdroj: zápis jarního zasedání MNK