Zveřejňujeme pátou část práce signatáře Deklarace moravského národa Vladimíra Novotného z Blanska a to o událostech, které provázely snahy o obnovu moravské samosprávy a o legislativní uznání moravského národa v letech 2001 – 2002, doplněnou účastníky tehdejších událostí.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

 

1.leden 2001   

V platnost vstoupila reforma státní správy, která zaváděla v ČR 14 krajů. Na Moravě bylo zřízeno 5 krajů – Jihomoravský se sídlem v Brně, Moravskoslezský se sídlem v Ostravě, Olomoucký se sídlem v Olomouci, Vysočina se sídlem v Jihlavě (tento kraj absolutně nerespektuje zemskou hranici Čech a Moravy) a Zlínský se sídlem ve Zlíně.  Následně byly také utvořeny tzv. regiony soudržnosti NUTS 2 na Moravě 3 – Jihovýchod (Jihomoravský kraj a Vysočin), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) a Moravskoslezsko ( Moravskoslezský kraj).

 

1.březen 2001 

Proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. K moravské národnosti se přihlásilo 373 294 občanů (8.9% obyvatel Moravy a Slezska), ke slezské 11 248 občanů (0.2%). I tentokrát si museli občané národnost moravskou i slezskou do sčítacích archů dopsat ! Celkový počet obyvatel Moravy a Slezska činil 4 172 446 obyvatel.

 

16. květen 2001

Při projednávání zákona o národnostních menšinách v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vystoupil poslanec Zdeněk Koudelka s pozměňovacím návrhem, aby mezi základní prvky obyvatelstva České republiky patřili kromě občanů národnosti české, také občané národnosti moravské a slezské.

 

13. června 2001

Při veřejném slyšení před schválováním zákona o národnostních menšinách vystoupil v Senátu Parlamentu ČR předseda Hnutí samosprávné Moravy a Slezska Pavel Dohnal a apeloval na senátory, aby při schvalování zákona v Senátu předložili úpravu návrhu tohoto zákonam ve které by Moravané a Slezané vedle Čechů byli definováni jako většinové národnostní společenství České republiky. Svůj projev ukončil slovy: „Vězte, že zákony se mění, vlády a zákonodárci odcházejí, ale národy zůstanou.“

 

15.září 2001

V Kroměříži se konal první sněm Svazu Moravanů, který tvořila občanská sdružení, jejichž členové se hlásili k moravské národnosti. Sněmu se kromě delegátů z občanských sdružení zúčastnil také předseda Spolku Moravanů na Slovensku Stanislav Dolák a zástupci hnutí Ruch autonomii Slaska. Zakládající listiny podepsali Jiří Bílý, prezident Moravského národního kongresu, Zdeněk Tichý předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko, Pavel Ziegler předseda Moravského spolku, Josef Pecl předseda Moravského a Slezského informačního centra a Robert Keprt, předseda Moravského slovanského výboru, následně také Jaroslav Pazour předseda Klubu přátel znojemské rotundy. Prezidentem Svazu Moravanů byl zvolen Pavel Dohnal, viceprezidentem Pavel Zigler.  Základním cílem Svazu Moravanů bylo postupné vytváření takových podmínek, které by vedly k uznání Moravanů, jako svébytného národa, rovnoprávného se všemi národy Evropy.

 

24 a 25. září 2001

U příležitosti jednání frakce Evropského parlamentu Green/Europen Free Alliance se v Bruselu sešel prezident Svazu Moravanů Pavel Dohnal s představiteli EFA, hájící v Evropském parlamentu zájmy nestátních národů, se kterými projednal účast moravské delegace na generálním shromáždění EFA a podmínky získání statutu pozorovatele EFA pro Svaz Moravanů

 

8.listopad 2001

Delegace Svazu Moravanů za účasti členů Moravské demokratické strany a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska se zúčastnila generálního shromáždění EFA (European Free Alliance) v Bruselu. Na půdě Evropského parlamentu seznámil Pavel Dohnal ve svém projevu více než 80 delegátů členských stran EFA s tisíciletou historií Moravy a s emancipačním úsilím moravského národa. V průběhu jednání obdržel Svaz Moravanů  statut pozorovatele EFA a byla přijata nabídka moravské delegace na uspořádání generálního shromáždění EFA v roce 2002 na Moravě.

 

24.březen 2002

Ve Znojmě se ze Společenství moravských rytířů svatého Rostislava stal Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, jehož suverénem se stal princ Michael Kakub Alexandr Stewart z Albany.

 

10.duben 2002

„Mám vřelý vztah k Moravě i Brnu, v žádném případě si však nemyslím, že by její obyvatelé měli být považováni za samostatný národ“, uvedl předseda Poslanecké sněmovny,  předseda ODS a budoucí prezident ČR Václav Klaus.

 

14.- 15.červen 2002

V parlamentnich volbách opět kandidovala Moravská demokratická strana, tentokrát pod č. 24  se ziskem 0.27% hlasů.

 

13.červen 2002

Bylo založeno občanské sdružení Mladí Moravané (MM), které úzce spolupracovalo s Moravskou demokratickou stranou, později se stranou Moravané. Předsedou byl zvolen Jiří Novotný.

 

27.- 28.červen 2002

V brněnském hotelu Voroněž uspořádal Svaz Moravanů ve spolupráci se sekretariátem EFA generální shromáždění EFA a konferenci „EFA – Moravia 2002“. V průběhu generálního shromáždění poslanci EP frakce EFA vyzvali poslance Parlamentu ČR ke schválení novelizace zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, ve které budou občané moravské národnosti zrovnoprávněni s občany národnosti české. Na závěr konference  podepsali Pavel Dohnal za Svaz Moravanů , Ivan Dřímal za Moravskou demokratickou stranu a Pavel Hála za Hnutí samosprávné Moravy a Slezska dokument Moravská aliance o spolupráci těchto moravských subjektů, jejíž vyvrcholením byla společná kandidatura v prvních volbách do Evropského parlamentu v České republice v roce 2004. Výrazným způsobem se o doprovodný program na zámku v Rajhradě postaral Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.

 

10.říjen 2002

Lucemburský velkovévoda Jindřich s manželkou Marií-Teresou navštívil Brno. V kostele sv.Tomáše se poklonili památce moravských Lucemburků při návštěvě hrobky moravského markraběte Jošta Lucemburského.

 

30.listopadu 2002

Na III sněmu Svazu Moravanů odstoupil z funkce prezidenta Pavel Dohnal. Do této funkce byl delegáty sněmu zvolen dosavadní viceprezident Svazu Moravanů Pavel Ziegler, předseda Moravského spolku.