Zveřejňujeme poslední část práce signatáře Deklarace moravského národa Vladimíra Novotného z Blanska, kterou v roce 2008 zpracoval pod názvem Morava v posledních desetiletích v datech, aneb dějiny moravského hnutí 1968 – 2007. Dnes připomínáme události zaznamenané v letech 2004 – 2007 upřesněné jejich přímými účastníky.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

 

1.květen 2004

Česká republika se spolu s dalšími devíti státy stala členskou zemí Evropské unie (EU).

 

11 – 12. června 2004

Uskutečnili se první volby do Evropského parlamentu. Moravská demokratická strana a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska vytvořily společnou kandidátku pod názvem Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě. Lídrem kandidátky byl Pavel Dohnal

 

21.červen 2004

V Olomouci na půdě Univerzity Palackého proběhl světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Ústředním tématem se stal region Moravy. Zúčastnilo se ho na 160 exulantů zejména z USA, Kanady a zhruba 50 odborníků z ČR.

 

Léto 2004

Od roku 2003 začal u obce Modrá vznikat unikátní archeoskanzen, který představuje ideální podobu slovanského opevněného hradiště z doby Velké Moravy. Pro veřejnost byl otevřen v létě 2004.

 

Listopad 2004

Moravskoslezská akademie (MSA) a Moravskoslezská křesťanská akademie uspořádaly v Brně akci nazvanou „Den Moravy“. Šlo o jednodenní prezentaci moravských vědeckých, kulturních a vzdělávacích institucí, na kterém byly předneseny výsledky činností, jejichž význam přesáhl hranice  Moravy a zapsal se do vědecké a kulturní historie nejen Evropy, ale celého světa. Po jednání mezi vedením MSA a Moravské národní obce (MNO) byl I.ročník Pochodu MNO-Blansko (Putování Moravou)  konaný 15.května t.r. po oboustranné dohodě prohlášen za doprovodnou akci Dne Moravy.

 

Leden 2005

Česká televize začala ve všední dny z Brna a  Ostravy vysílat pořad Dobré ráno z Moravy a Slezska.  Brněnský poslanec Zdeněk Koudelka (ČSSD), který bojoval právě za zvýšení objemu příspěvků z regionů, označil podobný krok za důležitý. Dále zdůraznil, že při jeho prosazování bylo zřejmé, že proti němu bude v Praze odpor.

 

Únor 2005

Moravská národní obec vydala tzv. Deklaraci Moravanů.

 

1.červen 2005

V prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě byl otevřen Památník písemnictví na Moravě.

 

30.říjen 2005

Moravská národní obec začala jako první z moravských subjektů vydávat internetový zpravodajský list Moravská obec.

 

 17.prosinec 2005

Na sjezdu v Modřicích došlo ke sloučení Moravské demokratické strany a Hnutí samosprávné Moravy a v jeden politický subjekt s názvem Moravané. Předsedou byl zvolen  Pavel Dohnal.

 

28.prosinec 2005

Moravská národní obec se přeregistrovala na občanské sdružení.

 

20.duben 2006

V Přemyslovském paláci v Olomouci byla zahájena výstava Sága moravských Přemyslovců. V srpnu t.r. byla přemístěna na brněnský Špilberk.

 

Červen 2006

Strana Moravané  jako první neparlamentní strana v ČR získala členství v některé z celoevropských stran Evropského parlamentu. Stala se řádným členem Evropské svobodné aliance (EFA – European Free Alliance).

 

2.- 6.červen 2006

Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Politická strana Moravané pod č. 17 získala 12 255 hlasu, což činilo 0.23% hlasů.

       

7.říjen 2006

Moravská národní obec uspořádala v Brně 1.ročník Výročního pochodu Moravanů jako připomenutí na první písemně dochovanou zprávu o Moravanech z r.822. Pochod si dále kladl za cíl zdůraznit stálou a nepřetržitou existenci Moravanů na území Moravy. Akce byla vůbec prvním veřejným vystoupením po asi 15 letech od dob velkých moravských demonstrací konaných počátkem 90 let.

 

14.-15. říjen 2006

V Suchdolu nad Odrou proběhla IV.mezinárodní konference Moravian (první se konala v r.1996, druhá 2001, třetí 2003), která si kladla za cíl zhodnotit misionářskou činnost Moravanů – Moravských bratří. Konference se konala k 300.výročí narození Davida Schnaidera, který byl vůdčí postavou Suchdolanů před velkým exilem. 14.října bylo v Suchdolu také slavnostně otevřeno nové muzeum Moravských bratří.

 

2.prosinec 2006

J. princ Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein (*1968) přijel i s dvěma ze svých čtyřech dětí, princem Josephem Wenzlem Maxmiliánem (*1995) a princeznou Marií-Carolinou Elizabeth Immaculatou (*1996) z Lichtenštejnského knížectví na oslavy 201. výročí bitvy u Slavkova. Tito vzácní hosté navštívili radnici obce Tvarožná a v Telnici odhalili pomník padlým z řad szekelských pluků, které tam v roce 1805 bojovaly pod velením Mořice Liechtensteina.

 

Jaro 2007

Mladí Moravané jako řádní členové EFAY (Mladá evropská svobodná aliance) jako jediní z postkomunistických zemí získali v zastoupení svého předsedy Jiřího Novotného místo ve vedení EFAY.

 

28.duben 2007

V Bošovicích se konal  II. sjezd strany Moravané, který schválil úpravu programových cílů strany : Na základě práva moravského národa na sebeurčení usiluje strana Moravané o nezávislost Moravy obnovením zákonodárného Moravského parlamentu s působností na území Moravské katolické provincie. Delegáty sjezdu byl do funkce předsedy opět zvolen Pavel Dohnal.

 

24- 26.květen 2007

Na brněnském výstavišti se uskutečnil  summit prezidentů  Albánie, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Česka, Černé Hory, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Srbska. Omluvili se prezidenti Německa, Slovinska a Ukrajiny. Na nám.Svobody tyto prezidenty přivítalo na 7000 tisíc lidí a strana Moravané zde s moravskými prapory zorganizovala poklidnou vlajkovou demonstraci.