Novým předsedou Moravského zemského hnutí se stal dosavadní místopředseda Pavel Trčala. Novým místopředsedou byl zvolen Vladan Ševčík.

Do pětičlenné rady MZH byli vedle předsedy a místopředsedy zvoleni Jiří Kolářský, Bohumil Šuhaj a Vladimíra Melounová.

Členy revizní a rozhodčí komise byli zvoleni Ondřej Hýsek, Jiří Kacetl a Marek Sklenář.