První kostka cukru na světě, má původ na jihozápadě naší země v městě Dačice. Cesta k ní byla podmíněna mnoha zajímavostmi a dějinnými událostmi. Prakticky až do 19. století se cukr u nás vyráběl převážně z cukrové třtiny, která se musela dovážet. Jeho cena tedy byla  vysoká a mnohem častěji se proto používala alternativní sladidla jako med, ovocné šťávy apod. V 19. století se Evropa ocitla ve víru napoleonských válek, které dopravu suroviny značně zkomplikovaly. Vrchol nastal v kontinentální blokádě Velké Británie, kterou se Napoleonovi podařilo prosadit. Británie jako koloniální velmoc disponovala značnou částí obchodu s primární surovinou a její uzavření znesnadnilo export. V Evropě tak brzy nastal nedostatek cukrové třtiny a v důsledku toho se k výrobě cukru hledaly nové cesty. Nepříliš zdařilé pokusy s javorovou šťávou brzy vystřídaly investice do produkce z řepy.

    V Dačicích založil cukrovar František Grebner, který pocházel z Wütemberska a který navázal na zaniklý cukrovar v nedalekém Kostelním Vydří. Dačický cukrovar byl sice první rafinérií třtinového cukru na Moravě, ale od čtyřicátých let 19. století se orientoval výhradně na výrobu z řepy. František Grebner jmenoval ředitelem cukrovaru nadmíru podnikavého Jakuba Kryštofa Rada, který pocházel ze Švýcarska, ale i on se na Moravě usadil. A právě s tímto jménem je spjata první kostka cukru i velké rozšíření dačického cukrovaru. A jak kostka vznikla? Vyrobený cukr byly původně jen velké homole, z nichž se cukr mechanicky odlamoval na menší části. Při tom se prý jednou zranila manželka Jakuba Kryštofa Rada Juliana a vybídla tvůrčího manžela, aby vymyslel praktičtější podobu produktu.  Tak vznikla kostka cukru, kterou si vynálezce nechal i patentovat. S rostoucím úspěchem si Jakub Kryštof Rad v Dačicích otevřel i továrnu na výrobu cukrovinek a čokolády. Počáteční euforii však vystřídal úpadek. Brzy nastal rozmach cukrovarnictví na Moravě i jiných částech monarchie a dačický podnik neobstál v konkurenčním souboji. Již roku 1852 zde byla výroba zastavena. První vyrobenou kostku cukru však tomuto městu již nikdo nevezme.

Bc. Jaroslav Svozil