Uplatnění principu subsidiarity a jeho obecná prospěšnost je známá.

Jde především o Moravu, druhou největší zemi v našem státě. Krajské zřízení, které je v mnoha ohledech jen zastřeným tuhým centralismem, působí mnoho škod celé naší společnosti.

Potenciál Moravy jak hospodářský, tak politický i kulturní není a nemůže být využit ku prospěchu celku.

Hospodářský prospěch zemského zřízení je jasný. Jde o větší efektivitu a rovnoměrný rozvoj celého území státu.

Politický vliv Moravy jako politického celku je také zřejmý. Vidíme to jasně při pohledu do historie v obdobích, kdy Morava jako samostatný celek v rámci vyššího celku mohla tuto funkci plnit. Na rozdíl od politiky Čech a Prahy, která je tradičně ode zdi ke zdi, tedy nevyrovnaná. Politika Moravy byla uvážlivější a do společného rozhodování vnášela prvek stability a do společnosti klid a vyšší míru spokojenosti.

Kulturní potenciál Moravy v současné centralistické praxi, kdy veřejnoprávní média jsou zcentralizována do Prahy a finanční prostředky na kulturu jsou rozdělovány také odtamtud a nerovnoměrně, je nejen nevyužit, ale přímo ničen. Kulturní potenciál Moravy se nemůže dostatečně rozvíjet a tak se ze dvou bohatých pramenů stává pouze jeden a různorodost a barvitost se vytrácí. Detašovaná pracoviště veřejnoprávních médií, televize a rozhlasu, nedávají jednotlivým pracovištím na Moravě dostatek tvůrčí svobody, ani potřebné materiální vybavení, opět ke škodě celku. A máme tu film, divadla a další, kde opět Morava tahá za ten kratší konec, Přitom každá nerovnováha je škodlivá!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa