V nově vznikajícím úseku dálnice D55 mezi Starým Městem na Uherskohradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku objevili archeologové vzácné nádoby ze starší doby bronzové, tedy z období zhruba 3 500 let před naším letopočtem. Hned sedm neporušených nádob ukrýval také žárový hrob u Nedakonic.

Množství nálezů je už nyní mimořádné, jen během jednoho týdne prozkoumali více než čtyřicet objektů. Konečný výsledek by se přitom mohl vyšplhat až k několika tisícům nálezů. Momentálně archeologové zkoumají oblast u obce Polešovice. Ta se těší příhodné poloze na naváté písečné duně, která byla obklopena ze tří stran bažinami.
„Naleziště u Polešovic považuji za nejvýznamnější na Moravě a označil bych ho dokonce za učebnici archeologie, kde se ukrývá 6 000 let kontinuálního vývoje. Nálezy datujeme od doby kamenné do středověku,“ uvedl pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Velmi bohaté naleziště archeologové ostatně očekávali, v této oblasti provádí pravidelný výzkum od roku 2000.

„Na pravém břehu řeky Moravy, což byla velmi strategická poloha pro osídlení, žili lidé od 6. tisíciletí před naším letopočtem,“ řekl archeolog Marek Lečbych.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/stavba-d55-stare-mesto-moravsky-pisek-archeologicky-nalez.A210428_165717_zlin-zpravy_ajez