6. ledna 2023 se v obci Bludov u rodové hrobky Žerotínů odhalovala busta významného představitele rodu Žerotínů i celé Moravy Karla Emanuela ze Žerotína. Akce se odehrávala pod záštitou Nadace Karla staršího ze Žerotína.

Karel Emanuel ze Žerotína se narodil se 13. srpna 1850 v Bludově jako mladší syn Zdeňka Ottu ze Žerotína (první volený starosta této obce). Vystudoval gymnázium v Olomouci a po té absolvoval právnickou fakultu Vídeňské univerzity. Hned po studiích roku 1875 se zapojil do státní správy na Moravě a postupně se i zapojoval do politického dění. Roku 1884 byl zvolen jako poslanec do Moravského zemského sněmu a v následujícím roce i delegován do Říšské rady ve Vídni. Oženil se roku 1897 ve Vídni se Zdeňkou svobodnou paní Podstatzskou z Prusinovic, se kterou měl 3 dcery: Marii, Gabrielu a Helenu. Roku 1900 byl Karel Emanuel Žerotín jmenován moravským místodržitelem (zástupce markraběte, de-facto nejvyšší státní představitel moravské země). O 5 let později získal Řád železné koruny I. třídy. Kromě Bludova byl i správcem statku Valašského Meziříčí a fideikomisního statku Prusy. Po 1. světové válce se již věnoval jen hospodaření na svých statcích a do politiky nezasahoval. Zemřel 26. prosince 1934. Tímto představitelem vymřel rod Žerotínů po meči. Pochován je v rodové hrobce v Bludově.

Karel Emanuel Žerotín byl důstojný představitel svého rodu. Službu vlasti považoval jako šlechtic za svoji povinnost a na prvním místě mu bylo blaho moravské země. Měl všestranný přehled, který se snažil zúročit pro svoji otčinu. Byl členem mnoha organizací a spolků. Žil ve složité době proměny hodnot a vztahů ve společnosti. Ke cti mu slouží, že se nepropůjčil nacionální horečce. Svoji podporu i zájem rovnoměrně rozložil jak mezi slovanské, tak německé organizace. Oba tábory se snažil smířit. Ne náhodou právě za jeho místodržitelství došlo k tzv. Moravskému paktu, které vyrovnávalo postavení německých a slovanských Moravanů a značně otupilo ostří konfliktních linií obou etnik.

Před odhalením busty měly zasvěcené projevy tyto osobnosti: předseda správní rady Nadace Karla staršího ze Žerotína prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. , starosta Bludova Bc. Roman Holinka, autor vítězného návrhu busty sochař MgA. Jakub Vlček a vnuk Karla Emanuela hrabě Karel Mornstein – Zierotin. Samotnému odhalení předcházela modlitba se zdůrazněním hluboké zbožnosti Karla Emanuela, kterou vedl bludovský farář Mgr. Otta Sekanina.

Bc. Jaroslav Svozil

https://zamoravu.eu/2023/01/odhaleni-busty-karla-emanuela-ze-zerotina/