Vládce tzv. Velké Moravy Svatopluk významně rozšířil hranice moravského státu o další území a jeho nezpochybnitelným vazalem se stal i první, historicky doložitelný Přemyslovec Bořivoj.  Ten byl jednoho dne na moravském dvoru hostem. Těšil se přátelství i přízni moravské šlechty. Podle některých teorií byl dokonce rodově spřízněn s Mojmírovci. Když však při jeho návštěvě nadešel čas k jídlu, bylo mu prostřeno na zem. Bořivoj uraženě pohlédl na vymezené místo a dostal vysvětlení, že pohanům nepřísluší jíst s křesťany u jednoho stolu. Tehdy prý Metoděj na Bořivoje soucitně pohlédl a řekl: „Nechtěl bys i ty jako vládce, jíst důstojněji?“ Bořivoj souhlasil a nechal se hned vzápětí pokřtít a to i se svojí ženou Ludmilou. Při návratu do své země a tady se sluší poznamenat, že Přemyslovci tehdy ještě neovládali zdaleka ani celé Čechy, neměl Bořivoj lehké postavení. Česká domácí šlechta byla na rozdíl od moravské ještě převážně pohanská a Bořivojův křest přijala jako zradu. Bořivoji musel pomoci s moravským vojskem i Svatopluk, aby posílil jeho postavení i křesťanskou víru v Čechách. I díky ní se pak z Přemyslovců postupně stal nejen legitimní, ale i významný vládnoucí rod Evropy. Vděčili za to Moravě. 

Jaroslav Svozil