Na odpověď  ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky k Interpelaci poslance JUDr. Pavla Blažka ve věci neuznání moravské národnosti reagoval také předseda strany Moravané Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D. dopisem, který adresoval předsedovi vlády České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi. Odpověď předsedy vlády ČR zveřejňujeme.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy