Dalším z kandidátů na prezidenta republiky který odpověděl na naše promoravské otázky byl Pavel Fischer

1) Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha , nebo které by alespoň takto redukovaly počet současných krajů?

„Morava pro mě vždycky byla velká. Dokonce bych doporučoval, abychom vedle nesmyslných názvů jako Czechia přemýšleli o tom, jak vrátit Moravu do názvu naší republiky. Administrativní uspořádání země je však věc natolik komplikovaná, že bych místo rychlých deklarací uvítal spíše vyhodnocení toho, jak současné zřízení funguje, a teprve potom bych navrhoval nějaké změny.“

2) Podpořil byste novelu Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve které by byla moravská národnost zrovnoprávněna s národností českou?

„Vaše otázka přináší tématiku, o které jsem nikdy nepřemýšlel. V minulosti jsem se opakovaně účastnil zasedání rady vlády pro národnostní menšiny a chybí mi dostatečná představivost pro to, abych se s vaší iniciativou na první pohled ztotožnil. Nicméně se s Vámi rád sejdu, abych se o Vaší iniciativě dozvěděl více.“