Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané!

Dovolte mi, abych Vám, tak jako již tradičně v tyto dny poděkoval za vše, co jste pro Moravu a Moravskou národní obec v uplynulém roce vykonali. Nebylo toho málo a na dosažené úspěchy může být Moravská národní obec hrdá.

Velkou radost nám dělá iniciativa Moravské národní obce: „Osobnost Moravy“, která postupně vstupuje do povědomí široké veřejnosti a jejíž druhý roční zná již svého vítěze Jiřího Pavlicu. Úspěchem se stalo i samotné předávání ceny loňskému vítězi PaedDr. Jiřímu Jilíkovi při folklorních slavnostech Jízdy králů ve Vlčnově. Zde jistě svoji úlohu sehrála i povedená cena pro vítěze, v podobě bronzové orlice, o jejímž vzniku i autorech jsme podrobně informovali.

Psát o úspěších Vlajkové iniciativy se může zdát téměř zbytečné, ale její trvalé postupné rozšiřování vyžaduje nemalý kus práce. Jsme si vědomi obrovského významu stále širšího používání moravské vlajky, která se tak stává symbolem obnovy moravské společnosti. I nadále mají své pevné místo v naší činnosti mnohé další úspěšné akce, mezi které patří Moravský den v Olomouci a Den za Moravu v Brně. U obou se snažíme postupně zpřesňovat organizaci i celkové zaměření, zlepšovat programovou náplň a tím dosahovat maximální účelnosti. Činnost Moravské národní obce si nelze představit bez velkého počtu dalších akcí pořádaných Oblastmi nebo Místními sdruženími. O jejich konání i průběhu se můžete pravidelně dočíst na našich stránkách. Ty koncem roku prošly modernizací s cílem zjednodušit jejich obsluhu a více je přizpůsobit moderním trendům určeným pro chytré telefony. Věříme, že přes některé počáteční problémy, budou opět patřit k nejlépe hodnoceným stránkám v moravském hnutí.

Celé moravské hnutí procházelo v roce 2017 značnými změnami. V politické oblasti, jako důsledek rozdílných názorů na další volební postup, odešla z PS Moravané část členů, včetně významné části vedení a připravuje založení politického „Zemského hnutí“. Pozitivem budiž, že tento ideový rozkol nebyl provázen rozkolem osobním, což dává velkou naději pro budoucí vývoj a případnou spolupráci. V občanské oblasti se prohloubil stav, kdy některé významné organizace z počátku devadesátých let neobnovovaly průběžně svoji členskou základnu a nyní je jejich činnost postupně paralyzována věkovým průměrem a s tím souvisejícím zdravotním stavem jejich členů. Objevují se však nové mladé organizace, které prozatím limituje nedostatek zkušenosti i „politické pamětí“. Tyto problémy se promítají i do činnosti Moravského kulatého stolu, kterému se prozatím nedaří najít jednotný názor na společné fungování. Přetrvává střet vnímání MKS jako koordinačního a reprezentativního orgánu moravského hnutí na jedné straně a aktivistického a diskuzního spolku na straně druhé. Odstranění tohoto zásadního rozporu nepřinesly ani nové Stanovy MKS, od kterých si všichni účastníci hodně slibovali. Vedení Moravské národní obce se bude na svém nejbližším jednání tuto situací zabývat.

Na závěr bych rád popřál všem členům a příznivcům Moravské národní obce i všem Moravanům do nového roku 2018 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů. Nezapomeňme, že budoucnost naše i Moravy bude taková, jakou si ji vytvoříme.

Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce