1949 – zrušení zemí a vznik krajů (kopii máme dodnes)

1969 – vznik České republiky

1.200 výročí první zmínky o Moravanech

To jsou jen některé z příkladů, ovšem dosti zásadních, o kterých se nesmí mluvit. Snahou je vytvořit na Moravě nového člověka, Českáče.

TSK