V sobotu 9. září od 13 hodin se budou konat oslavy 200 let Moravského zemského muzea, původně Františkova. V Brně je pro veřejnost připraven program v Dietrichsteinském paláci, Paláci šlechtičen, Památníku Leoše Janáčka a Pavilonu Anthropos, v Kralicích nad Oslavou v Památníku Bible kralické.

Založení Františkova muzea v roce 1817 bylo výsledkem působení nového osvícenského ducha, který umožnil postupnou přeměnu někdejších „kunstkomor“ a kabinetů kuriozit, zdobících dvory evropské šlechty, v muzea budovaná nikoli z pouhé záliby ve sbírání krásných věcí, ale s cílevědomou snahou o poznání země, jejího přírodního bohatství i života místní populace.

V Brně tak roku 1811 vznikla po fúzích svých předchůdkyň Moravská společnost pro zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy, známá jako Hospodářská společnost. Přítomnost vzdělaných osobností v jejím vedení, šíření vzdělanosti a pokroku ve všech oblastech hospodářství a nový vědecký duch, požadující práci s prameny, vedl k postupnému vytváření sbírky nerostů, živočichů, zemědělského nářadí a samozřejmě odborné literatury. Tak se začaly základy Františkova muzea rodit ještě dříve, než se myšlenka jeho vzniku dostala „na papír“. Memorandum navrhující založení moravskoslezského národního muzea podepsali osvícenští moravští aristokraté František Hugo Salm-Reifferscheidt, hrabě Josef Auersperg a moravskoslezský zemský guvernér hrabě Antonín Bedřich Mitrovský. Odpovědí na toto memorandum bylo „nejvyšší rozhodnutí“ císaře Františka I. z 29. července 1817. Panovník schválil vznik muzea, propůjčil mu svoje jméno a také pochválil Hospodářskou společnost za úsilí o jeho založení.

Při oslavách na Zelném trhu se od 13 do 18 hodin uskuteční zábavné odpoledne s aktivitami odborných oddělení MZM. Příznivci hudby si mohou poslechnout od 13 hodin Big Band – Mr. Swing Brno, od 15 hodin rockovou kapelu Tibet a od 16 hodin Horňáckou cimbálovou muziku Petra Galečky z Lipova.

V Dietrichsteinském paláci bude v předpremiéře k vidění nová stálá expozice Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století a výstava Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě. Program nabídne i Anthropos (od 13 do 18 hodin ukázky hudby na pravěké nástroje), Palác šlechtičen (ve 14 hodin vystoupí Slovácký krúžek) a Památník Leoše Janáčka (13 – 18 hodin klavírní vystoupení Patrika Červáka). Vstup do všech objektů muzea je volný.

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/4862-46389-moravske-zemske-muzeum-v-brne-oslavi-200-vyroci-zalozeni.html