Vážení příznivci, Moravanky a Moravané, opět se blíží jarní dny a my členové koordinačního týmu ze spolku Moravská národní obec si dovolujeme Vás pozvat ke sledování, podpoře a přímému zapojení do průběhu letošní ankety Osobnost Moravy 2023.

Stejně jako v předchozích ročnících hledáme známou nebo méně známou osobnost, která svým umem a činností přispívá k utváření dobrého jména naší drahé země Moravy. A právě takoví lidé si dle našeho názoru zaslouží naši pozornost, podporu a ocenění. Vážení přátelé, pokud někoho takového například ze svého okolí znáte, tak neváhejte a napište nám jméno a případně další informace o vámi navrhovaném člověku. My, pořadatelé, rádi navrženou osobnost oslovíme, získáme její souhlas a poté ji zařadíme na seznam nominovaných. Následně můžete hlasovat pro svoji oblíbenou osobnost v internetové anketě. Každý moravský patriot tak může přispět k co největší objektivitě při rozhodování, kdo se stane Osobností Moravy pro rok 2023.

Pravidla ankety: Termín ukončení sběru nominací: 11. červen 2023. Do té doby je možné posílat své návrhy na adresu osobnost@zamoravu.eu či na FB stránku Osobnost Moravy. Není třeba získávat souhlas s nominací ze strany nominovaného, to učiní komise – nicméně je otevřena možnost získat souhlas s předstihem, o čemž je třeba komisi informovat.Od 25. června (12:00 hod.) do 10. prosince (12:00 hod.) bude otevřena hlasovací anketa. Po jejím uzavření bude vyhlášeno jméno vítěze – Osobnosti Moravy 2023 na stránkách Moravské národní obce.

Závěrem bychom rádi poděkovali vám všem příznivcům za podporu předchozích sedmi ročníků této moravské internetové ankety. Věříme, že nám zachováte svoji přízeň i v letošním roce. Víme, že Morava je země bohatá na významné osobnosti z nejrůznějších oborů lidské činnosti a tvořivosti. Dejme společně najevo, že nám na ní záleží. Proto se nezdráhejte zaslat nám pořadatelům své návrhy, netrpělivě je budeme očekávat. Už nyní vám za tuto spolupráci děkujeme.

Koordinační tým iniciativy „Osobnost Moravy“

Sledovat nás můžete zde:

Stránky Moravské národní obce: Moravská národní obec – Za Moravu

Facebook iniciativy: Osobnost Moravy | Facebook