Moravané, Moravanky,

dovoluji si vás takto oslovovat ve svém druhém příspěvku v tomto čtivu, nazvaném MORAVSKÝ NÁROD.

Příspěvek bude zcela prospěšný i pro Čechy, Slezany, Slováky a další, kteří v ČR žijete a řádně pracujete a platíte si podle zákona zdravotní a sociální pojištění.  V tomto státě už nějaký čas vládne tzv. pětikoalice a my tady na severozápadní Moravě toto seskupení politických stran nazýváme „pětikolka“. Tak teda, tato pětikolka, jak říkají někteří politici, politologové a i někteří dříve vládnoucí ekonomičtí ministři, tak tato pětikolka si radši hraje na válku, nezvládá základní potřeby tohoto státu a potom slušně řečeno – experimentuje. Tedy, zejména nám občanům dokonce zcela bezostyšně lže. Minulý týden jsme byli svědky právě takovéhoto lhaní přímo na obrazovkách některých pražských televizí. Já jsem už 8 roků v důchodu – starobním důchodu, jak se úředně zapisuje – a předtím jsem 18 roků podnikal v oblasti finančního poradentství – souhrnem jsem odpracoval 42 roků, abych dle zákona mohl pobírat starobní důchod. Tak jsem krátce popsal, proč a za jakých podmínek jsem mohl pobírat tento starobní důchod. Odborný výklad každému z nás podají pracovníci a pracovnice okresní správy sociálních věcí – to bylo v mém případě. Nyní k meritu té věci – každý z nás, když jsme si takto naspořili SVOJE PENÍZE NA DŮCHOD, TAK NÁM JE NEMŮŽE NIKDO SEBRAT – což je vlastně ono posunutí důchodového věku. Lépe řečeno odchodu do důchodu, jak jsme se dověděli z 65 až na 68 roků. Ministr sociálních věcí ve včerejších televizních zprávách na Nově prohlásil, že – cituji – naše vláda přidala důchodcům nejvíce. To si ten dobrák vůbec neuvědomuje, že valorizace o které se s opozicí týden nedomlouvali v poslanecké sněmovně, je povinností každé vlády vyplácet dle narůstající inflace. Tato vláda nám i dalším generacím dnes ještě práceschopných občanů dala jasnou odpověď, že na nás všechny z jejich vysoko postavených úřadů s úsměvem kálejí…

Vyzývám teda všechny, kterým není jedno to, co nám tato pětikolka předvádí, abyste našli občanskou odvahu se tomuto dehonestujícímu činu dnešních vládnoucích postavit, tak pojeďme – pokud možno s moravskými vlajkami – 11. března do Prahy a ukažme jim, že nejsme jako oni.

Smital Jan Moravan