Moravskému zemskému hnutí, iniciativě Morava 1918, Moravské národní obci, Společnosti pro Moravu a Slezsko, dalším moravským a slezským spolkům a promoravským a proslezským aktivistům ke společné účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Delegáti 86 Zemského sněmu strany Moravané, který se uskutečnil 19. června 2021 v Dolních Nětčicích, s vědomím si vysokého kreditu, který si získal společný postup moravských aktivit a moravských organizací u moravské veřejnosti v kampani k zapsání moravské národnosti a moravského jazyka při sčítání lidu, vyzývají Moravské zemské hnutí k vytvoření koaliční kandidátky a členy moravských a slezských spolků, iniciativ a moravské a slezské aktivisty ke kandidatuře na této kandidátce v podzimních parlamentních volbách s prioritním cílem prezentace jednotné snahy o obnovení územně správní identity Moravy a Slezska. Delegáti ZS strany Moravané navrhují koaliční kandidátku ve všech 7 krajích, do kterých zasahuje území Moravy a Slezska a v Praze, s názvem ZA MORAVU A SLEZSKO

Delegáti ZS navrhují na 5.7., na svátek patronů Moravy svatých Cyrila a Metoděje, vytvoření koaliční volební rady ze zástupců Moravského zemského hnutí, strany Moravané a moravských a slezských iniciativ a spolků, kteří se k výzvě přihlásí  s úkolem se domluvit na

a) potvrzení názvu koalice, lídrech a zmocněncích jednotlivých kandidátek

b) úhradě volebních kaucí

c) obsazení maximálního počtu 212  kandidátů na všech kandidátkách (kandidát nemusí mít bydliště v kraji, kde bude kandidovat, může mít u svého zaměstnání uvedeno členství v příslušnímspolku

d) podobě televizních a rozhlasových volebních spotů, volební kampaně a úhradě nákladů za jejich výrobu

e) způsobu rozdělení státního příspěvku v případě získání 1,5%, resp. 3% hlasů mezi hnutí, stranu, spolky a iniciativy

f) případně dalších záležitostech, potřebných pro společnou kandidaturu

Delegáti ZS navrhují do 31. července 2021  zaregistrovat všechny koaliční kandidátky v jednotlivých krajích

Dotazy pro bližší informace zasílejte prostřednictvím mailu na moravane@ moravane.cz