Společnost pro Moravu a Slezsko napsala otevřený dopis ministryni životního prostředí Hubáčkové (která pochází z Moravy). Protestujeme proti vyhlášení ankety o „českého národního ptáka“, která je nesmyslná. Morava a Slezsko totiž už svého národního ptáka mají:

Vážená paní ministryně,

naše Společnost pro Moravu a Slezsko je nepolitická organizace podporující kulturu

a samosprávu Moravy a Slezska. Jak jsme se dozvěděli z médií, Vaše ministerstvo by mělo zodpovídat za zorganizování ankety za účelem nalezení českého národního ptáka.

Vyhlášení ankety o národního ptáka považujeme na Moravě a Slezsku jako projev hluboké neúcty k historické tradici a identitě našich zemí. Jak jistě víte, na znaku České republiky je moravská i slezská orlice. Jako historik si Vás dovoluji upozornit, že moravská orlice se ve své současné podobě používá od poloviny 13. století. Slezská orlice se používá od poloviny 14. století. Opravdu je potřeba hledat jiného opeřence?

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zrušení ankety, protože polovina republiky prokazatelně národního ptáka má. Vaše ministerstvo jistě chápe, že Česká republika nejsou jen Čechy. Předem Vám děkujeme za vyrozumění v této záležitosti.

 S pozdravem Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko

www.promoravu.cz