Před 103 lety v dnešní den. Náš císař a markrabě, blahoslavený Karel Habsburský, vytyčil směr pro spolkové uspořádání své říše, v níž měla Morava neopominutelné a nezpochybnitelné postavení. O dva týdny později rozbili zrádci spojení s cizí mocí Rakousko-Uhersko. Tento údajný „žalář národů“, kde měla Morava veškerá práva garantována a etnické problémy uměla světově inspirativním […]

Číst dál →

Včera šok, málem infarkt a minuta štěstí, že jsem něco prošvihl! 28.10. jsme jako každoročně jeli slavit (rozuměj smutnit po) konec Rakousko-Uherska, výmaz země Moravské a počátek neuznávání Moravanů jako svéprávného samostatného historicky doloženého národa. Do Brna jsme se vrátili v pátek, 29.10. kolem poledne. V sobotu 30.10. odpoledne jsme byli nuceni vyrazit kvůli práci […]

Číst dál →

Experimentální archeologové představili 30. října 2021 nově postavenou rotundu v archeoparku u zámku Asparn an der Zaya v Dolních Rakousích. Nevelká bílá stavba s rákosovou střechou je replikou kostela, který kdysi stával na Pohansku u Břeclavi. Jeden z nejvýznamnějších objevů na Moravě za několik posledních desetiletí měli archeologové dlouho na dosah, aniž to ovšem tušili. […]

Číst dál →

28.10.2018 se na Moravě nic nestalo. Až 29.10. převratáři s pražskými instrukcemi začali přebírat zemské instituce a teprve 8.11. byl donucen k předání moci místodržící hr. Serényi. A dále až 13.11. byla v Praze přijata prozatímní ústava ČSR, která nic neříkala o moravské samosprávě a sice zakládala Československo, ovšem poslanci kooptovanými podle voleb 1911 v […]

Číst dál →

Ve státní svátek dne 28. října si nepřipomínáme jen vznik Československé republiky v roce 1918, ale také svátek sv. Rostislava Moravského. Tento velkomoravský panovník z rodu Mojmírovců zvaný též jako Rastislav či Rastic vyslal mezi lety 862 až 863 poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry: „Země […]

Číst dál →

Sloučením dvou prostějovských strojíren Wichterle a F. a J. Kovařík vznikla v roce 1918 společnost Wikov, která se v počátcích zaměřovala na výrobu zemědělských strojů, motorů a parních kotlů. Od roku 1925 začala vyrábět i automobily. Za unikát je považován model Wikov 35, zvaný Kapka, první aerodynamický vůz vyrobený v Československu a jeden z prvních v Evropě. Poprvé byl představen na autosalonu v Praze před 90 […]

Číst dál →

Můžeme si my, na Moravě, stěžovat na své předky? Ano, můžeme a právem. V 19. století přistoupili na odklon od naší přirozené moravské národnosti, k čemuž se nyní jen těžko a s obtížemi vracíme. Nepřistoupili k němu sice bez obav ze ztráty moravských práv a ani rádi, ale pod velkým tlakem – ale přece jen […]

Číst dál →

Při pohledu například z malého Kosíře směrem k Litovli se nemůžeme na svazích Velkého Kosíře nepovšimnout výrazné stavby tyčící se nad Slatinicemi a Drahanovicemi. Podíváme-li se do map, najdeme ještě tajemnější název Lusthaus nebo též v hanácké podobě Lusthóz.Vysvětlení tohoto názvu je jednoduché, vychází z německého označení chutný dům. To nám připomíná minulost tohoto místa jako hostince. Jaká […]

Číst dál →

Je tradičním zvykem v katolické i pravoslavné církvi žádat u určitých světců zvláštní přímluvu u Boha pro ochranu některých míst, lidí i lidské činnosti. Jeden svatý může být patronem více činností či míst, a naopak jedna činnost může mít více patronů. Jak je tomu s vínem a vinaři? V jednotlivých vinařských zemích dominují různí patroni […]

Číst dál →

Korunu římského krále si moravský markrabě Jošt Lucemburský užil jen čtyři měsíce. Korunovace se ale nedočkal, vše zhatila jeho podezřelá smrt. Byl snad otráven? Stal se nepohodlným pro své konkurenty v čele s králem Václavem IV., nebo zemřel z přirozených příčin? Proč ležel tento panovník, který vynikal svou vzdělaností a zarputilostí, svým konkurentům v žaludku? […]

Číst dál →