Jmenuje se Malučký princ a jde o vůbec první světové dílo převedené do valaštiny. Do krajového dialektu převedl slavný příběh Antoina de Saint-Exupéryho historik a literát Petr Odehnal z Valašských Klobouk. V rozhovoru vysvětluje, že kniha ve valašském nářečí nemá být ani tak humornější, jako spíš laskavější. Malý princ je přeložený do více než 300 […]

Číst dál →

Antropoložka Eva Vaníčková a sochař Ondřej Bílek už šest let vrací tváře lidským předkům na základě kosterních nálezů. Posledními dvěma výstupy jsou podoby raně středověkých velmožů ze Sadů u Uherského Hradiště. Letitou tvorbu, na níž spolupracují i s archeologem Luďkem Galuškou, představili v nové knize „Tváří v tvář předkům. Laboratoř antropologické rekonstrukce“, kterou vydalo stejnojmenné […]

Číst dál →

Nedávno jsem řešil významnou osobnost moravských dějin Dr. Aloise Pražáka. Přikládám překlad části článku z novin Mährischer Correspondent z 1. ledna 1863. Článek se jmenuje Die Parteien in Mähren (Strany na Moravě). Z článku je docela zřejmé, jak se významní slovanští Moravané vzdali svébytné cesty Moravy a v rámci nacionálního souboje se postavili do tábora […]

Číst dál →

V nezdravém ovzduší dnešní doby je přání pevného zdraví velmi vítané. V mém dětství a začínajícím mládí budil jeden pozdrav spíše rozpaky a úsměv. Přesto bych se k němu v této době rád vrátil. Jako dobře vychovaný chlapec jsem předávno zdravil cestou ze školy na lavičce odpočívajícího a fajfku bafajícího strýčka spořádaným „Pozdrav Pán Bůh!“ Z jeho zadýmených úst, neboť […]

Číst dál →

Vážení příznivci Moravy a Moravské národní obce, hlasování v anketě OSOBNOST MORAVY 2021 dospělo ke svému konci. Přestože naši společnost opět zasáhla vlna koronavirové epidemie, zájem moravských patriotů a široké veřejnosti o hlasování v anketě to nijak nesnížilo. Nás pořadatele ze spolku Moravská národní obec to upřímně potěšilo. Také letos jsme zaznamenali velmi slušný počet hlasů celkem 17755. Každý […]

Číst dál →

Pochází z Jihlavy, studoval v Brně a přitom pro poznání dávné minulosti Olomouce udělal skoro tolik jako Heinrich Schliemann pro antickou Tróju. Archeolog Josef Bláha pracuje už skoro osmatřicet let na odkrývání nejstarších dějin našeho města. Do značné míry právě díky jeho nálezům například víme to, že Olomouc byla významným centrem už za Velkomoravské říše […]

Číst dál →

1) Svůj moravský dialekt se při komunikaci nesnažte potlačovat. Pražák považuje moravský přízvuk za velmi zábavný. U žen je exotický přízvuk dokonce považován za sexy doplněk. 2) Pokud se budete chtít v centru zeptat na cestu, mluvte rovnou anglicky. Pravděpodobně totiž mluvíte s cizincem, což ale není vůbec na škodu. Turista zná Prahu lépe než […]

Číst dál →

vládou a zákony. Moderní doba jí nepřála. Kvůli nacionalistickému pnutí a komunistické diktatuře přišla o veškerou autonomii. Postupně sílí hlasy pro návrat k osvědčenému. Nejen na Moravě, ale v celé Evropě. “My, občané České republiky, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”. Těmito slovy začíná Ústava České republiky. Základní právní norma tohoto státu zná naše […]

Číst dál →

To byly časy… Po faktickém zrušení celku zemí Koruny české za vlády Marie Terezie (roku 1749) se Moravský zemský sněm nemusel obracet do Prahy, ale přímo k osobě panovníka. Standardní bylo označení „moravské školy“, ne jak nyní – české. Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa O právních poměrech učitele.      Před nedávnem zvěstovali jsme, že J. […]

Číst dál →

Moravané                                                                dovolte, abych Vás pozdravil a obrátil se na Vás s návrhem.             Je dávno po sečítání lidu.  Lze předpokládat, že výsledek bude povzbudivý pro nás Moravany i pro našu vlast Moravu. Vyplývá to z faktu, že Praha se velmi brání a zdráhá jakkoliv informovat o výsledcích sečítání. Vyhlášení výsledků se nicméně blíží. Jsme […]

Číst dál →