CO SE OBČANÉ NAŠEHO STÁTU Z NAŠICH VEŘEJNOPRÁVNÍCH ANI JINÝCH TZV. „ČESKÝCH“ MÉDIÍ NIKDY NEDOZVĚDĚLI:

Papež Jan Pavel II. k Moravanům při svém proslovu na Svatém Kopečku nad Olomoucem:

BOJOVAT ZA PRÁVA VÁS MORAVANŮ A SVÉ VLASTI MORAVY NEJEN MŮŽETE, ALE JSTE-LI TVOROVÉ BOŽÍ, POTOM I MUSÍTE, JE TO VAŠE SVATÁ POVINNOST !

V současné době, protože došlo ke svatořečení, je namístě psát svatý Jan Pavel II. – neučinila jsem to, protože v době, kdy tuto výzvu Moravanům adresoval, tomu tak ještě nebylo. Ale pro křesťany a zvlášť pro římské katolíky by i tím měla být tato výzva o to závaznější!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa