Projev na 97. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 7. dubna 2021 k novele volebního zákona

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Já to zvládnu všechno v rámci faktické poznámky. Dvakrát jsem byl pozitivně zmíněn panem poslancem Výborným, takže já bych mu chtěl poděkovat, ale také bych chtěl říct, že možná ne úplně zaslouženě, protože stejný pozměňovací návrh předložili kolega Pikal a já jsem hlavně byl takový nosič, protože mým zájmem opravdu bylo najít nějaký kompromis a komunikovat s horní komorou, a proto jsem předložil ten návrh. Cítím ale potřebu tady říct, že kdyby to záleželo na mně, tak já vnitřně spíše hlasuji pro návrh pana kolegy Bendy. Za prvé.

Za druhé, je tam můj druhý pozměňovací návrh, který se týkal dvou volebních zemí, který by přinesl možná ještě větší rovnost a spravedlnost a poměrné zastoupení, nicméně výsledkem jednání ústavně-právního výboru je, že se o tomto pozměňovacím návrhu nebude ani hlasovat. Takže zřejmě, když to dopadne dobře, já to tady… já samozřejmě si vážím té dohody, já si vážím toho kompromisu, je to docela příjemné, když můžete říkat do veřejných sdělovacích prostředků, že jsme se my tady na něčem domluvili, nebývá to moc často a myslím si, že bychom to měli zkoušet častěji, že protože je to naše povinnost najít nějaký společný zájem pro všechny, kteří nás sledují.

Takže já bych musel navrhovat úplně jinou proceduru a taky bych mohl ohrozit vůbec celou tu dohodu, která tady pracně vzniká několik měsíců. Takže z tohoto důvodu já tímto způsobem postupovat nebudu. Trošku jsem si pravil náladu při sčítání lidu, kdy jsem do formuláře uvedl jako první národnost moravská. Takže ti, kteří by hlasovali pro můj pozměňovací návrh, aby se samostatně hlasovalo na Moravě a ve Slezsku, tak můžou takové malé hlasování udělat. Kdo ještě nevyplnil formulář Českého statistického úřadu, tak národnost moravská může být vyplněna. Tímto vás o to prosím.

Děkuji za pozornost.