Před časem jsem se díval na Wikipedii ohledně životopisu P. Fialy. Věděl jsem o jeho moravském původu, ale objevil jsem další informace, které mě utvrdili v přesvědčení o ubohosti uvedeného.

Jen ve stručnosti – premiér je z našeho hlavního města, v Brně také studoval český jazyk a literaturu a dějepis. Pracoval v kroměřížském muzeu, mnoho let byl předsedou moravského zemského výboru Panevropské unie, aktivně se zasadil o vznik a rozvoj politologie na Masarykově univerzitě. Oba synové mají také historické vzdělání, konkrétně starší se věnoval dějinám umění, mladší historii a ekonomii.

Lze tedy konstatovat, že jeho život je významnou měrou spojen s poznáváním minulosti. Nebylo tedy možné se vyhnout – jak při studiu historie, tak i politologie – moravským dějinám! I přes vysoké postavení však svou vlast trvale zapírá, pro zrušení neogotwaldovských krajů neudělal nic. Dokonce ani téma sjednocení země nikdy neotevřel, naopak na facebooku se vyjádřil „Jsem pro zachování 14 krajů, je to přirozené…“.

Jak je vidět, současný předseda ODS změnil názor i na EU. Když se to hodí, tak proč ne.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1660777-nepritel-ceska-podle-ods-evropska-unie-a-uprchlici

Dost možná je v tom promyšlený kalkul s budoucím postupem do Bruselu. U nás se ukazuje jako neschopný řídit stát, zatímco v centru EU se jistě najde nějaké dobře placené místo…

Obdobně to je i s jeho konzervatismem. Ve vládě spolupracuje s krajními liberály, ale co by neudělal pro koryto.

TSK