Rozšíření hlaholice na Velké Moravě napomohlo k začlenění této říše do formujícího se křesťanského prostoru ve střední Evropě.