Společnost Jízdy králů ve spolupráci s obcí Vlčnov vydala v těchto dnech nástěnný kalendář pro rok 2019 pod názvem Vlčnovské kroje a Jízda králů. Kromě fotografie na vstupním listu s portrétem pohledné vlčnovské dívky ve slavnostním, bohatě zdobeném vlčnovském kroji potěší kalendář dvanácti dalšími celoplošnými fotografiemi dětí, svobodných vlčnovských dívek a mládenců, legrútů z královské družiny odvedenců, mladých žen, nevěst a ženichů, maminek i vážených pánů s pohárky vlčnovského vína v rukou. Všichni samozřejmě v těch rozmanitých, přepestrých  vlčnovských krojích, které podstatnou měrou přispěly k tomu, že vlčnovská Jízda králů byla 27. listopadu 2011 zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO).

Barevná příloha kalendáře pak ilustruje skutečnost, že vlčnovský kroj je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že tento kroj, v němž převládá červená barva,  se může vykázat největším počtem variant ze všech krojů v České republice. Další celoplošná příloha pak nabízí soubor barevných fotografií z minulých ročníků Jízdy králů. Ta se koná s novým králem, novou družinou a družicemi téhož ročníku narození vždy poslední neděli v květnu. Navíc ve dvou dnech, které předcházejí, probíhají vždy akce, které s Jízdou úzce souvisejí. V příštím roce se Jízda králů uskuteční 26. května.

Pokud by kalendář někoho zaujal do té míry, že by chtěl o vlčnovské Jízdě králů zvědět víc, může si opatřit knihu Antonína Pavelčíka Královské ozvěny z Vlčnova, vyšla loňského roku (2017). Kromě informativních textů, přehledů, např. jmenného seznamu králů z minulých let, kam až se dal zpětně dohledat, a vzpomínek dnes již dospělých „monarchů“ a členů jejich rodiny, obsahuje i množství černobílých, ale hlavně barevných fotografií a také několik lehce načrtnutých, ale svérázných a výstižných kreseb vlčnovského rodáka Karla Beneše. Knihu i kalendář je možné zakoupit prostřednictvím Společnosti Jízdy králů, Vlčnov.

Jiří Kvapil, signatář Deklarace moravského národa