Pod křídly Moravské orlice

Pod křídly majestátní Moravské orlice,
kdysi se ctily dávné zvyky a tradice.
Dnes pouze úpadek a zapomění,
v našich myslích modernismem zatemněných.

Smutně ve větru její prapor plápolá,
orlice čeká až ji lid Moravský zavolá.
Pohled náš však k zemi ostudně sklopený,
národ kdysi tak hrdný,dnes potupně zlomený…

Hrstce posledních srdce pro Moravu tepe,
tu zemi krásnou cizí „pán“ do záhuby vede,
Nikdo neslyšel hlas když předkové nás varovali,
my však svou vlast bídně zaprodali.

Na obzoru je krvavá bitva poslední,
zda-li pak se se někdy ještě z noci rozední?
Budem ještě někdy hrdě s hlavou vztyčenou stát,
nebo se budem navždy vlastního stínu bát??

Gerg Pelíšek, text ke skladbě hudebniho projektu Radhošť