Adresát:
Česká televize, www.ceskatelevize.cz
— Studio Praha, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
— Studio Brno, Trnkova 117, 628 00 Brno
— Studio Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1
— Jan Břečka, Pavel Jirásek, Martin Polák, Kateřina Zavadilová

Dobrý den.

Se zájmem jsem dnes ve večerním čase na Vaší stanici ČT2 zhlédl pořad »Za svobodné Brno« vyrobený v předešlém roce, pojednávající o životě v této moravské zemské metropoli za období »Protektorátu Čechy a Morava« pod německými okupanty. Dotklo se mě ovšem, že hned v úvodu toto statutární město bylo označeno přívlastkem „české“, stejně jako ještě minimálně jednou v další části tohoto dokumentu.

V souvislosti s předchozím odstavcem na adresu příslušných tvůrců uvedených v záhlaví zprávy, se zdůrazněním, že bez urážky, adresuji parafrázi slov mého dlouholetého známého, člověka se solidním intelektuálním rozhledem — pokud takto někdo označuje uvedené město, je z určité části vhodnější pro výkon jednodušších manuálních pracovních pozic bez nutnosti odborné kvalifikace, kde postačí krátkodobé zaučení…

Podle výše nastíněného schématu by například město Mikulov bylo jihočeským městem a další, jako třeba Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Moravský Beroun, Moravská Třebová, by se nelogicky proměnila rovněž v česká, jako i například řeka Morava…

Dokumentární film, který je předmětem tohoto elektronického dopisu, se týkal německé nacistické éry. Jak je ovšem možné, že v této neblahé době totalitní mašinerie nejhrubšího kalibru bylo ze státní správy v souladu s příslovečnou důsledností vládnoucích Němců respektováno zemské složení protektorátu, což bylo odrazem v mnoha označeních, jmenovitě například »Českomoravská filmová společnost«, »Českomoravské tiskařské závody« a dokonce i »Církev českomoravská« (původní »Církev československá«). Ani v této éře tedy nedošlo ke zrušení moravského povědomí, což dokládá i tehdejší státní znak s vyváženým počtem zemských symbolů.

V tomto pořadu rovněž zaznělo, že moravské zemské hlavní město Brno neslo přezdívku »moravský Manchester«. Je tu tedy patrný jasný protimluv od tvůrců pořadu. Ve spojitosti s tímto se mi samo vybízí napsat, že tento dvouslovný přídomek obyvatelé zmíněného města ztratili zásahem z hlavního města Prahy a to cílenou likvidací (nejen) textilního průmyslu, potažmo ztrátou zaměstnání jedinců v něm po léta pracujících. Stejně tak Váš mediální koncern »Česká televize« se roky podílí na vymazávání povědomí o geografickém, historickém, kulturním, sociálním a dokonce i genetickém aspektu historického území Moravy a Slezska… Tato skutečnost z části přispívá k fatálnímu následku neprávem horší životní úrovně Moravanů a Slezanů oproti sousednímu regionu Čech, notabene centrální Prahy… Není jistě dílem synchronicity, že na Váš sdělovací prostředek je možné u široké veřejnosti číst a slyšet čím dál více projevů kritiky…
Aleš Macek, 25.4.2017