Tento týden jsme si připoměli 135 výročí narození posledního moravského zemského prezidenta JUDr. JAROSLAVA MEZNÍKA. Narodil se dne 4. dubna 1884 v Křižanově u Velkého Meziříčí do rodiny Jana Mezníka mladšího a jeho manželky Žofie. Nejdříve navštěvoval pětitřídní školu přímo v Křižanově. Ve studiu dále pokračoval na c..a k. střední škole a dále na státním gymnáziu v Brně. Následně odešel do Prahy studovat práva na Karlo-Ferdinandovu univerzitu. Studium úspěšně dokončil v roce 1906. Dne 12. října 1912 se v Brně-Zábrdovicích oženil s Marií Dvořákovou. Jaroslav Mezník zastával vysoké funkce v zemských orgánech. Nejprve se stal viceprezidentem Podkarpatské Rusi, později pak moravským zemským prezidentem.

Dne 7. listopadu 1941 byl zatčen gestapem a uvězněn v brněnských Kounicových kolejích. 14. listopad se pro Jaroslava Mezníka stal tragickým dnem, když i přes přísný zákaz otevřel okno své cely a vyklonil se z něj. To střežící německý voják považoval za pokus o útěk a tak zemského prezidenta zastřelil. Pohřeb se konal 22. listopadu 1941 v Křižanově.

Zdroj: Jiří Pernes – Moravští zemští prezidenti