Pan Zbyšek Šustek nám zaslal další doklad o tom, že jakékoliv rušení zemských zákonů a zemských hranic jsou možné jen v zájmu příslušného národa. Po vzniku Československa v roce 1918 na základě práva československého národa na sebeurčení byla snaha právě v zájmu tohoto národa zrušit zákony všech 4 zemských samospráv Čech, Moravy, Slezska a Slovenska a celou republiku rozdělit na soudní a správní obvody napříč zemskými hranicemi. Změnu v dominanci československého národa přineslo až vyvrcholení emancipačních snah slovenského národa v roce 1969 vznikem československé federace České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, dvou státotvorných národů Čechů a Slováků. Vznikem československé federace se kdysi státotvorný československý národ z dějin vytratil. Rozdělením československé federace v roce 1993 vznikla Slovenská republika slovenského národa a Česká republika občanů Čech, Moravy a Slezska. Ústava ČR je sice postavena na občanském principu, ale celé její území si nárokuje český národ, proto mimojiné územně správní uspořádání státu nerespektuje tradiční zemské hranice a z pohledu Čechů a především z pohledu pražských politických stran nebude tomu nikdy jinak. Jedinou šancí na obnovu Moravské země v jakékoliv jejím státoprávním postavení je emancipace moravského národa. Bez moravského národa Morava obnovena nebude.

Pavel Dohnal, mluvčí moravské národní iniciativy