MORAVSKÝ  ZEMSKÝ  STROM

Dne 31. srpna 2018 byl na pozemku v katastru obce Malá Morava při silniční křižovatce na Zlatý Potok vysazen Moravský zemský strom.

      Vysazení zemského stromu v Malé Moravě bylo uskutečněno členy zapsaného spolku Království Králického Sněžníku s myšlenkou: zasaďme strom, který nám bude připomínat naše vlastní kořeny, místa odkud pocházíme, symbol naší příslušnosti k určitému místu, k určité zemi.

         Naší rodnou zemí je Morava. Země s téměř tisíc pět set let starou historií a tradicí, země, která měla přestat existovat už po roce 1918 a nemá existovat ani v představách současných vládců České republiky. Představený spolku pan Petr Mahel při sázení stromu 31. 8. 2018 řekl:

     „Vysazení zemského stromu bude připomínkou, že tak, jako strom zapustí kořeny do půdy, tak Morava měla, má a bude mít své kořeny v Evropě. Tak Moravané měli, mají a budou mít své kořeny ve své moravské zemi.“

Spolek Království Králického Sněžníku, přesvědčený o užitečnosti akce, svolává na

                   17. hodinu v pátek 2.9.2022 shromáždění příznivců výše uvedené myšlenky.

Zemský strom naleznete na louce mezi náspem železniční tratě a silnicí z Hanušovic do Králík po pravé straně vozovky ve směru od Hanušovic, cca 1 km za Malou Moravou. Jde o část obce Horní Hedeč, téměř naproti silniční odbočce ke Zlatému Potoku.

Pro účastníky, kteří se dopraví auty je  majitelem pozemku dovoleno zaparkovat na louce u sjezdu ze silnice. Pro účastníky, kteří případně dorazí do Malé Moravy veřejnou dopravou zajistíme odvoz ze zastávky autobusu v Malé Moravě k místu konání shromáždění (vzdálenost je cca 1 kilometr – pěšky 20 minut). K tomu ovšem potřebujeme vědět, kdo z Vás se rozhodne veřejnou dopravou přijet. Nahlaste, prosím, buď na adresu mtrnkam@seznam.cz nebo na adresu petr.mahel@seznam.cz nejpozději do 30. srpna 2022.

Království Králického Sněžníku, z.s.

Rada Moravského kulatého stolu.

_________________________________________________________________________________________________________________

34. SNĚM   Moravského kulatého stolu se uskuteční v Lichkově v pátek  2. září 2022.

Místo konání:   Restaurace Podbělník, Lichkov 189.      

Spojení: pokud nepojedete vlastním autem, je možno cestovat autobusy nebo železnicí. Vlaky do rychlíkové stanice Lichkov přijíždí ve směru z Ústí nad Orlicí 18:26 a 19:32, nebo z Hanušovic 18:39. Prosím, vyhledejte si spojení s místa Vašeho bydliště. Restaurace Podbělník  je několik kroků proti nádražní budově přes ulici.

NÁVRH  PROGRAMU:

do 19:30 hod. – zápis delegátů a hostů

19:30 hod. –  Zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

19:40 hod. –  Zpráva předsedy sněmu za období od dubnového 33. sněmu – M Trnka.

19:55 hod. –  Zpráva o činnosti Rady MKS za totéž období – B. Brabec. 

20:10 hod. –  Informace k Pochodu k prameni Moravy – J. Smital, P. Mahel.

20:25 hod. –  Rozprava k předneseným zprávám.

20:50 hod. –  Informace z jednotlivých organizací MKS.

21:15 hod. –  Konference Morava 1918 v říjnu 2022 v Brně.

21:30 hod. –  Výhled činnosti na další období

21:50 hod. –  Určení termínu a místa jednání 31. sněmu MKS

21:55 hod. –  Usnesení, předpokládané zakončení jednání po 22 hodině.

Restaurace Podbělník je provozována společností, složenou z členů spolku Království Králického Sněžníku. Je proto možno setrvat ve výměně názorů, rozhovorech a informacích v přátelském prostředí déle do noci. Stravování bude zajištěno. Možnost přespání také  – k dispozici je kolem dvaceti lůžek (jednolůžkový pokoj 480,- Kč za noc, vícelůžkové za 350,- Kč pro osobu). Kdo se chce zúčastnit sobotního Pochodu k prameni Moravy, vlak z Lichkova do Starého Města pod Kralickým Sněžníkem s přestupem v Hanušovicích odjíždí v 7:18 hodin. Vzdálenost Lichkov – Staré Město autem je cca 30 kilometrů.

Dovolujeme si požádat o sdělení pravděpodobného počtu účastníků 34. Sněmu z Vaší organizace.    

__________________________________________________________________________

Připomínáme, že v 17. hodin pořádá Království Králického Sněžníku, z.s. setkání u Moravského zemského stromu na Malé Moravě. Kdo má možnost přijet na tuto akci, je srdečně vítán.

předseda Sněmu MKS         M. Trnka,  mtrnkam@seznam.cz    

místopředseda Sněmu         B. Brabec,  bobra 961@gmail.com