Chtěli bychom vás pozvat na besedu na téma Probouzení Moravanů, Moravská mytologie se spisovatelkami PhDr. Jaroslavou Grobcovou a Mgr. Zuzanou Kaiserovou, signatářkami Deklarace moravského národa, která se uskuteční v Brně 6. 4. 2017 v 17.00 hodin ve Společenském centru na Lesné, Okružní 21. Vstupné je 70 Kč. Autorky píší o Moravě a Slovanských tématech.

PhDr. Jaroslava Grobcová (*1931) pochází z Hodslavic, své dětství a mládí prožila ve vesničce Palačov u Starého Jičína. Vystudovala UK v Praze, obory filosofie a psychologie. Více jak 40 let žila a pracovala v Ostravě. Vychovala tři syny. Dnes žije ve Štramberku. Velice aktivně se zabývá odkrýváním zamlčované historie Moravy, píše knihy o Moravě, skládá texty písní. Stále i ve svých letech, objíždí většinu míst, o kterých píše. Byla iniciátorkou k založení Kruhu přátel rodu, volného sdružení lidí cítících a hlásících se k odkazu našich předků – Slovanů a toužících po odkrytí skutečné historie zemí Morava a Slezsko.

Vydala (vlastním nákladem):

2008 – „K pramenům života“

2010 – „Od Velké Moravy svítá“

2010 – spolu s Augustinem Hyklem „Báje, čertovské povídky a lidové písničky ze Štramberka a okolí“

2012 – „Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása“

2014 – „Magické země Morava a Slezsko – K pramenům života“

2016 – „Probouzení Moravanů, Moravská mytologie“

Mgr. Zuzana Kaiser je autorkou knihy Život našich předků, rituály a obřady, v které čtenáře seznamuje s pravidelnými životními obřady našich předků. Čtenáře přivádí k zamyšlení i návratu k rodovým kořenům.

Pavel Dohnal, Hluk, mluvčí Moravské národní iniciativy