Včera jsem četl a poslouchal ve všech médiích o Husově pravdě. Jedni nadávali na církev, druzí se snažili získat politické body. Jedno měli společné, chtěli se zmocnit Husovy pravdy o pravdě.

Jan Hus v jednom svém listě píše: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti…“

Pokud se lidé zaštiťují Husovou pravdou, měli by vědět, že pro Jana Husa byla pravda Ježíš Kristus. Jeho slova zní pro dnešního člověka: „Hledej (poznej) Krista, slyš (vnímej) Krista, uč se od Krista, miluj Krista, mluv (jako) Kristus, drž se Krista, braň Krista až do smrti, protože Kristus tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti…“

Překrucování Husových slov započali husité. Utrpení, které jejich činy zanechaly (vypálené hrady, města, potoky krve, krádeže, bolest), by měly být pro nás Moravany výzvou, abychom nenaslouchali současným (českým) nacionalistům a politickým manipulátorům, kteří v překrucování pravdy pokračují, ale hledali skutečnou pravdu, kterou mistr Jan Hus hlásal a snažili se jí naplnit svůj život.

 Antonín Ševčík, signatář Deklarace moravského národa