Dnes mnozí lidé poukazují na cenzuru. Na prosazování jednoho názorového směru a dehonestaci všech ostatních názorů, které s ním nejsou v souladu. To se skutečně z velké části děje. Z tlaku, aby se tak dělo ve všech státech EU je obviňována sama EU, jinak řečeno Brusel a někdy se poukazuje i na vliv USA, na který ukazuje třeba prosazování gender ideologie, která je právě v USA „doma“.

U nás začala cenzura mnohem dřív a nestála za ní EU ani USA. Stála za ní „Praha“. Tedy mocenská struktura České republiky. Tato cenzura byla a je stále uplatňována vůči Moravě a moravským emancipačním snahám.

O co jde? Jde o to, že především Morava se stále staví proti nespravedlnosti neobnovení zemského zřízení zrušeného komunisty k 1.1.1949. Občas se o moravských emancipačních snahách lže. Občas jsou tvrdě pomlouvána. Řekněme si na rovinu – neobnovení zemského zřízení škodí celému státu a opravdu hodně. Ale Moravě a našemu Slezsku přece jen nejvíc. To je systémová vlastnost centralismu. Čím dál od centra, tím více ubývá rozvoje. Tím více jsou tyto oblasti opomíjeny.

Hlavní forma cenzury použitá proti úsilí Moravanů dosáhnout spravedlnosti není lež a pomluva. Ale je to – TICHO ! Nepřipustit články a pořady na téma státoprávního uspořádání, které bylo prosazeno nedemokraticky a je nedůstojné jak z pohledu Moravy, tak z pohledu Čech i Slezska. Zcela opomíjí historii Zemí koruny české i naši pozdější historii v rámci Rakouska Uherska a dokonce i historii I. republiky. Kdy země, ze kterých se naše republika skládá, měly vždy vlastní reprezentaci a určitá práva, i když ta byla za 1. republiky technokraticky škodlivým způsobem umenšena a oproti právům koruních zemí v R-U .

A proč tedy to TICHO ? Většina z nás má smysl pro spravedlnost. Smysl pro spravedlnost mají lidé všude a umějí dobře posoudit co je správné a co ne, pokud se k ním dostanou pravdivé informace. A pokud tito lidé nejsou předem dlouhodobě propagandou zpracováváni tak, aby k problému přistupovali už s „hotovým“ názorem a už nebyli schopni ani ochotni se nad problémem znovu zamyslet.

O co usiluje Morava je nanejvýš spravedlivé a obecně pochopitelné. Kdyby se moravští patrioti více dostávali ke slovu a měli tak možnost vysvětlit všem občanům v České republice co chtějí a jaký prospěch by to přineslo celému státu, především hospodářský, ale i kulturní a politický, společnost by se přiklonila cele na jejich stranu a jejich snahy by podpořila. Češi z Čech jsou úžasní lidé. Stejně jako lidé na Moravě či ve Slezsku. Ne nadarmo psal Jirásek o Psohlavcích. Češi dobře vědí co jsou skutečná práva a nemají problém je uznat a podpořit.

Tak o to tu jde v případě protimoravsky zaměřené cenzury, která u nás začala už velmi krátce po Listopadu a za kterou nestojí nikdo jiný než mocenské centrum státu. Lidé obecně cenzuru nechtějí.

Nezapomínejme co řekl Jan Hus: „PRAVDY KAŽDÉMU PŘEJTE !“

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa