Vážení představitelé obcí a měst, zítra 5. července si připomeneme státním a moravským svátkem příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, svatých bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ve většině moravských obcí zavlaje v tento den vlajka Moravy.

Ráda bych vám dnes jménem Moravské národní obce srdečně poděkovala, že i vaše obec je jednou z těch, které tímto způsobem připomenou svým občanům tradiční hodnoty, moravskou identitu a sounáležitost k Moravě. Vyvěšení moravské vlajky na budově vašeho úřadu je symbolický akt, kterým vyjadřujete úctu k cyrilometodějské tradici a poctu naší rodné zemi Moravě, její bohaté historii, tradicím a nezaměnitelné kultuře.

Vážení představitelé obcí a měst, vaší zásluhou zůstane Morava a její kulturní dědictví v srdcích jejích obyvatel stále živá, nesmírně si toho vážíme. Přeji vám a vašim občanům mnoho úspěchů a krásný 5. červenec.

S úctou

Lenka Holaňová

místopředsedkyně Moravské národní obce