Připomeňme si, že do vzniku Československa měla Morava svou státnost v rámci širšího soustátí Rakouska-Uherska jako jeho korunní země Moravské markrabství. Morava byla zcela nezávislá na sousedním Českém království, což se dnes při oficiálním výkladu našich dějin, a především v učivu škol, zamlčuje s úmyslem vyvolávat lživý dojem, že Morava byla součástí Českého království. Na základě této pročeské propagandy si dnes mnoho lidí u nás skutečně myslí, že tomu tak bylo. I z toho pramení nepochopení moravských snah o navrácení práv Moravě. Současné státoprávní uspořádání škodí rozvoji společnosti na Moravě. A to jak v oblasti hospodářské, kulturní, tak i politické. Toto hloupé podvázání potenciálu Moravy však ve svém důsledku škodí celé republice a neumožňuje její rovnoměrný rozvoj.

Moravané, kterým záleží na osudu Moravy a Moravanů tyto skutečnosti znají. Ale širší veřejnost bohužel ne. K poukázání na tuto historickou pravdu mě přiměla diskuze na internetu, která se rozvinula u příležitosti blížícího se svátku sv. Cyrila a Metoděje. Její část – citaci, uvádím následovně:

V. O., 25. června 2022

Země moravskoslezská za 1. čsl. republiky byla ve skutečnosti českým protektorátem. Měla zemského prezidenta, který ale byl PODŘÍZENÝM ministru vnitra v Praze, tedy ve skutečnosti nějakému pražskému ministerskému úředníkovi a Moravané od vzniku ČSR v roce 1918 prakticky o sobě nemohli rozhodovat stejně tak, jako ani Slováci. Co se týká spisovné češtiny, pak ta je ve skutečnosti zmršenou moravštinou.

Věra Hejtmánková