PROHLÁŠENÍ O NE ČEŠSTVÍ

V době sílícího ideologického boje o vše češství a velko Česko, činím do odvolání toto prohlášení o příslušnosti k moravskému národu:

1. Nabyl jsem státní občanství České republiky. Jsem tedy státní občan České republiky.

2. Neznamená to, že jsem český státní občan.

3. Svobodně volím příslušnost k moravskému národu podle čl. 3 odst. 2 Listiny základních práv.

4. Nechť tedy státní úřady České republiky, orgány veřejné moci obecně či jakékoliv právní subjekty neoznačují jako českého státního občana.

5. Jakákoliv prohlášení, oslovení, stejně jako výzvy směřující k Čechům, o Češích atd., dále také generalizující mediální pojmy typu „Češi vypijí nejvíce piva“, „Češi nejraději jezdí do Chorvatska“ či statistická zjišťování, průzkumy aj., považuji za záležitosti obyvatel sousední české země, nezahrnující moji osobu, resp. nejsem nijak dotčen ani účasten uvedených dějů.

6. Jakékoliv údaje o mé osobě, nechť jsou uváděny vždy a výhradně pro výše uvedené okolnosti s přídavným jménem moravský či Moravan.

zdroj: Moravská zemská restituce