Výrok předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána hrubě poškozuje zahraniční politiku České republiky. Pekarová v lednu 2022 vyzvala Maďary, aby vyhnali premiéra Viktora Orbána. Pekarová tím podkopává vztahy uvnitř visegrádské čtyřky.

My Moravané jsme si plně vědomi pevných historických vazeb Moravy s Uherským královstvím. Spojení vojenských sil Svatopluka Velikého a maďarského knížete Arpáda uchránilo středoevropský prostor před pohlcením ze strany Franské říše. Dobytí Moravy Čechy v 11. století znamenalo pro Moravu pohromu. V 15 století moravští stavové žádali uherského krále Matyáše Korvína o připojení Moravy k širší federaci zemí svatoštěpánské koruny. Díky tomu se Morava vzpamatovala z následků husitských válek dříve, než Čechy. Morava díky Uhrám v 15. století poznala renesanci. V roce 1537 Moravský zemský sněm spolu s uherskými a rakouskými stavy navrhl vytvoření společného, středoevropského sněmu. Na počátku 17. století moravský zemský hejtman Karel starší ze Žerotína Moravu opět diplomaticky propojil s Uhrami, protože tehdejší česká politika ohrožovala bezpečnost celého evropského prostoru. Oprávněnost obav z české politiky ukázala následující třicetiletá válka, která byla důsledkem této politiky. Morální legitimitu přiklonění k Uhrám poskytovaly v té době i takové autority, jako byl Jan Amos Komenský, křtěný jako Szeges János. Jeho tehdejší politická činnost je i dnes po 400 letech v České republice předmětem cenzury.

My Moravané odsuzujeme výroky vrcholné představitelky české státní moci Markéty Pekarové Adamové na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. My Moravané vyjadřujeme plnou podporu maďarským občanům v nastávajících parlamentních volbách a přejeme jim, aby volili vedení své země bez nátlaku ze zahraničí. Nově zvolené vedení Maďarska musí hájit zájmy maďarského státu. Je to i v zájmu dalších středoevropských zemí, protože jen zdravé středoevropské prostředí nám dává záruku, že nebudeme muset poníženě sloužit cizím mocnostem. Zda suverénní Maďarsko povede Viktor Orbán, musí rozhodnout svobodně pouze voliči Maďarské republiky. Předsedkyně poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová je typickou představitelkou české kolaborace s agresivními mocnostmi a její slovní útok na vrcholného představitele Maďarska je ostudou České republiky.