My, podepsaní občané a diváci České televize ostře protestujeme proti plánované reformě regionálního zpravodajství České televize, v rámci které je celé území západní Moravy (větší část Kraje Vysočina, menší části Pardubického kraje a Jihočeského kraje) zahrnuto do oblastí spravovaných studii v Čechách. Za vyloženou lež a nehoráznost potom považujeme tvrzení České televize, které označuje celé území západní Moravy za Čechy. Za vhodné řešení bychom považovali zřízení moravskoslezského regionálního zpravodajství spravovaného studii v Brně a Ostravě, které by pokrývalo celé území Moravy a Slezska.

https://www.petice.com/moravskevysilani?uv=48090426