„Kontroverzní historická postava moravského šlechtice“ – my Moravané víme, o koho se jedná. Těšíme se tedy na rok 2025. I když některé věci zřejmě budou opomenuty, např. vztah českých a moravských šlechticů, vč. Karlova zhodnocení chování Čechů.

Tomáš Skoumal