Před čtrnácti dny jsem byl požádán redaktorem časopisu Týden Ivanem Motýlem, abych odpověděl na několik otázek k připravovanému textu, který měl být věnován státním symbolům. Přesto, že si dobře pamatuju na jeho protimoravské články, především na ten před 7 lety, který zesměšňoval vyvěšování moravské vlajky, na otázky jsem mu odpověděl. Pan redaktor opět „nezklamal“. Jestli a jak použil odpovědi, které měly seznámit čtenáře časopisu s názorem Moravanů na danou problematiku, se můžete přesvědčit sami

Pavel Dohnal

 

  1. Jak si vysvětlujete, že k vyvěšování moravské vlajky na moravských radnicích v den svátku sv. Cyrila a Metoděje se přihlašuje stále více obcí?

Svátek svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy, vnímáme na Moravě po desítky generací jako národní svátek Moravanů. Pro mnohé z nás je to nejen svátek církevní, ale také svátek, při kterém si připomínáme tradice Velké Moravy i následnou, po staletí trvající existenci Moravy jako státního útvaru. Nedílnou součástí tohoto útvaru byla a jsou moravská města a obce. Tuto skutečnost si uvědomuje čím dál více vedení těchto měst a obcí a to bez rozdílu politické příslušnosti. Proto také každý rok jich čím dál více pozitivně reaguje na výzvu spolku Moravská národní obce a vyvěšuje moravskou vlajku při příležitosti tohoto svátku. V letošním roce bude moravská vlajka vlát na 1400 radnicích.

  1. Někdejší země Koruny české (Čechy, Morava a Slezsko) stále nemají vlastní prapor (znaky ovšem ano, znaky Čech, Moravy a Slezska jsou obsaženy ve velkém státním znaku, který je oficiálním státním symbolem). Měl by parlament uvažovat o schválení praporů Čech, Moravy a Slezska jako oficiálních zemských praporů (nemáme ovšem zemské zřízení) či jako vlajky historických zemí Koruny české?

Podoba moravské vlajky, která je na radnicích vyvěšována, není uzákoněna, ale je námi Moravany většinově respektována. To je také jeden z důvodů proč usilujeme o přijetí zákona o zemských symbolech, ve kterém by byly definovány nejen zemské znaky Čech, Moravy a Slezska, ale také jejich vlajky a hymny. Právě letošní rok 100 výročí založení Československa, kterým bylo zrušeno nejen Markrabství moravské a Vévodství slezské, ale také Království české, je vhodný pro předložení takového zákona

  1. Co pro to dělají Moravané (strana), oslovuje poslance?

Strana Moravané jedná s moravskými poslanci o několika prioritách, které považuje důležité pro Moravu. Uzákonění zemských symbolů Čech,  Moravy a Slezska je jedním z nich

  1. Jak hodnotíte nový hokejový dres (jen hlava lva s korunou), který vychází jen z malého státního znaku, tudíž opomíjí Moravu a Slezsko?

Pokud chce zapsaný spolek Český svaz ledního hokeje začít používat nové logo nic proti tomu nemám. Nemůže být však toto logo používáno na dresech hokejistů, reprezentujících Českou republiku. V zákoně 352/2001 ze dne 18. září 2001 o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů se jednoznačně uvádí že k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku se užívá velký státní znak. Zákony se musí dodržovat a jejich dodržování vymáhat.

  1. Myslíte si, že by byly vhodné nějaké korekce u dalších státních symbolů? O hymně se občas diskutuje. Pokud jde o vlajku, Češi neuznali, co napřed slíbili v ústavním zákoně (ovšem ten už neplatí), tedy toto: „Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky užívat státních symbolů České a Slovenské Federativní republiky.“

V Preambuli základního zákona tohoto státu v Ústavě České republiky se uvádí: “ My občané v Čechách na Moravě a ve Slezsku …“ Je to tedy odkaz na území tří historických zemí, na kterých se nachází Česká republika. V Ústavě je však mezi státními symboly uveden jen malý znak Čech, který dle zákona o užívání státních symbolů musí být užíván v rozporu s po staletí trvající skutečností  i na Moravě a ve Slezsku. Parlament by měl tuto nesrovnalost napravit a do Ústavy zavést také malý znak Moravy a Slezska a následně v zákoně o užívání státních symbolů, definovat užívání malých zemských znaků na území Moravy a Slezska.