Pan Šustek nám opět zaslal zajímavý článek z konce roku 1918, který vyšel v Národních listech a který charakterizuje situaci před připojením Ratibořska k novému časkoslovenskému státu.