V Brně Řečkovicích už od 90. let, kdy tam HSD-SMS vyhrálo komunální volby, dobře funguje Výbor pro národnostní menšiny Moravanů. Před několika lety někteří zastupitelé podnikli útok na existenci tohoto výboru. Nicméně výbor si svou další činnost v rámci zastupitelstva uhájil.

Nyní je opět veden útok ze strany některých zastupitelů proti existenci tohoto výboru. „Prý“ moravská národnost neexistuje. Myslím si, že za tím stojí především neznalost historických reálií Moravy na straně některých zastupitelů, ze kterých jasně vyplývá jak je postupně snižován význam Moravy a Moravanů a jak jsme na Moravě už od vzniku Československa bráni na hůl. Kdyby jejich znalost problému byla na patřičné úrovni, těžko by si dávali „góly do vlastní branky“ !

Na stadion v Uherském Hradišti nebyli vpuštěni fanoušci s moravskými vlajkami. Protože právě Uherské Hradiště se svým okolím patří ke kolébce moravské státnosti a kultury, je tento útok proti moravskému patriotismu zvlášť zavrženíhodný. Toto jednání navíc nemá žádnou oporu v našem právním pořádku !

Protože se blíží doba, kdy má Rada Evropy přímo v ČR, a na Moravě zvlášť, speciálním týmem přezkoumat diskriminaci Moravy a Moravanů, bude velmi užitečné i tyto dva excesy radě předložit. Obracíme se s tím přímo na skupinu moravských patriotů, která pro radu připravuje podklady.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa