Mezi nejstarší obce na jižní Moravě patří podle údajů Českého statistického úřadu například Hodonín. „Zmínka k roku 1046 je ale falešná. Hodonín mohl existovat, ale nelze to doložit. První pravá zmínka se váže ke kastelánovi hodonínského hradu roku 1169,“ upozorňuje historik Libor Jan.

Kde je možné nejčastěji první zmínky najít?
Lze je zpravidla nalézt v listinách, což byly právně závazné písemnosti o koupích, prodejích a směnách. Zůstávaly uchované v archivech. Další vrstvu představují vsi. Poprvé se objevují v zemských deskách, tam totiž byly uchovávány záznamy o převodech svobodného majetku. Na Moravě jsou zachovány od roku 1348 ve dvou řadách, brněnské a olomoucké.

Byly zmínky spojovány s náboženstvím?
Takhle to nelze říci. Jde většinou o zmínky spojené s ekonomikou. Ovšem většina z nich se týká církevních ústavů, biskupství, kapitul a klášterů, protože jen jejich příslušníci uměli psát.

Je možné první zmínky spojovat se vznikem obcí?
V žádném případě. První písemné zmínky se zpravidla týkají lokalit, které již nějakou dobu existují. Výjimku tvoří jen zakládací listiny, které výslovně uvádějí, že se zakládá lokalita, město či vesnice.

Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/z-regionu/prvni-zminky-o-obcich-nejcasteji-v-souvislosti-penezi-rika-historik-jan-20180627.html