Je přirozené, že hranice přírodních celků požívajících rozdílné stupně ochrany musí být i nějakým způsobem vyznačeny. Bohužel vůči Moravě netolerantní Česká republika, resp. nyní „Česko“, prokazuje i zde arogantní ignoranci.

U národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací i národních přírodních památek problém není. Je použit velký státní znak, tedy s českým lvem, moravskou a slezskou orlicí.

Krajinné celky nižšího významu – zastoupené ovšem v mnohem větším počtu – vymezuje český lev, ať již se jedná o území Čech, nebo obou menších zemí. Zjistit přesný počet přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů na území Moravy (a části Slezska v ČR) by bylo velmi obtížné. Snadno vyhledatelné jsou pouze počty za celý stát ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody_v_%C4%8Cesku ).

Přírodní rezervace – 807 ks

Přírodní památka – 1.324 ks

Památný strom – 24.924 ks

Pro přibližnou orientaci by se dal použit násobek 1/3, odpovídající rozloze zemí mimo Čechy, nebo 2/5, zohledňující počet obyvatel. Zatímco u památných stromů lze předpokládat pouze jednu upozorňující tabulku, v případě přírodních památek a zejména přírodních rezervací se počty násobí.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa