Zpráva  o činnosti Královského řádu moravských rytířů svatých Rastislava a Kolumbana v roce 2018.

Rada řádu zasedala v termínech 3. února, 14. dubna, 18. srpna, 15. září a 26. října 2018. Na svých zasedáních se zabývala organizačními záležitostmi řádu, zejména přípravou IV. investitury řádu a zajištěním účasti na řádových  i veřejných akcích.

Kapitula řádu zasedala v termínech 24. června v Břeclavi a 26. října 2018 ve Křtinách u Brna. Na jarním zasedání kapituly řádu zazněla přednáška Ing. Dymo Piškuly na téma: Břeclavsko a Lichtensteinové. Na podzimním zasedání kapituly řádu vyslechli přítomní přednášku kancléře řádu Ing. Jiřího P. Drápely na téma: Stručná historie poutního místa a městysu Křtiny.

 V letošním roce nečekaně dne 24. června v Břeclavi, při oslavách Dne Moravy, zemřel Moravský zemský Mistr řádu, J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Ph.D, Eq.M. Rozloučení s ním se konalo ve smuteční síni CONCORDIA v Rajhradě u Brna dne 2. července 2018. Čest jeho památce.

V letošním roce naše řady doplnili dva noví členové, kteří splnili podmínky přijetí a stali se řádnými členy řádu.

Dne 27. října 2018 se ve Křtinách u Brna konala IV. řádová investitura. Sraz účastníků IV. řádové investitury byl v 10.00 hodin před Zámeckým hotelem ve Křtinách. V 10.15 hodin vyrazil řádový průvod pod řádovými prapory a za zvuku skotských písní, (které na dudy hrál Mgr. Richard Závada ze Křtin) k místnímu chrámu Jména P. Marie, kde na širokém schodišti došlo k fotografování. K průvodu se rovněž přidala řada turistů a všichni se odebrali do zámeckého parku k sousoší sv. Cyrila a Metoděje (na jehož realizaci se řád podílel společně s vedením Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, s vedením městysu Křtiny a s místním farním úřadem ř. k. církve) a zde započal obřad samotné investitury, kterou vedl řádový Herold a Archivář Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. Postupně Velmistrovi řádu JKV, Michaelovi J. A. Stewartovi z Albany představil deset nových členů řádu, 2 ženy  a 8 mužů, kteří byli po složení slibu následně pasováni na Dámy Moravy (Do.M.) a na Moravské rytíře (Eq.M.) Na závěr obřadu zazněly řádové hymny – písně Moravo, Moravo a Bože cos ráčil. Poté se účastníci investitury odebrali do Zámeckého hotelu, kde v jednom sále byla sloužena mše svatá, kterou koncelebroval řádový kaplan pan ThDr. Václav Pavlosek. Zde znovu zazněla cyrilometodějská píseň Bože cos ráčil před tisíci roky. Ve 12.20 hodin začala řádová hostina (oběd), které se zúčastnilo cca 60 osob. Po obědě podepsal řádový Velmistr jmenovací dekrety pro členy Řádové rady a také potvrzovací diplomy pro nové členy řádu, kteří absolvovali řádovou investituru. Po obědě při kávě či kapučinu byly servírovány svatební tvarohové koláče, které všem chutnaly a Mgr. Richard Závada doplnil oslavu ukázkou několika dudáckých písní. V pozdním odpoledni se účastníci řádové investitury rozjeli do svých domovů.

Členové řádu se v roce 2018 zůčastnili cca 12 veřejných a společenských akcí po celé Moravě i v Čechách.

 1. 03. 2018 – Křtiny – Mše sv. za moravského panovníka Svatopluka I. Velikého.
 2. 05. 2018 – Olomouc – Moravský den.
 3. 06. 2018 – Břeclav – Oslavy Dne Moravy.
 4. 07. 2018 – Náklo u Ratíškovic – Cyrilo-Metodějská pouť k Liliovému kříži.
 5. 08. 2018 – Brno – Petrov, mše sv. při oslavě Dne Brna.
 6. 09. 2018 – Havlíčkův Brod, nemocniční kaple Povýšení sv. Kříže – pouťová mše svatá.
 7. 09. 2018 – Brno, Den Moravy – pochod Brnem.
 8. 10. 2018 – Brno, Denisovy sady – oslavy k dvoustému výročí postavení památníku a k 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru.
 9. 10. 2018 – Vojkovice u Brna – svatohubertská mše svatá.
 10. 10. 2018 – Brno – účast na mši svaté za J. K. C. V. Karla I. Lotrinského.
 11. 10. 2018 – Křtiny – I V. řádová investitura.
 12. 11. 2018 – Louka u Blatnice pod sv. Antonínem – svatohubertská mše svatá.

 Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M., v.r. kancléř KŘMR sv. RaK, pověřený zastupováním MZ Mistra