Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané!

Dovolte mi, jako již tradičně v tyto dny, abych našim členům a příznivcům poděkoval za vše, co pro Moravu a Moravskou národní obec v uplynulém roce vykonali. Pokud budeme hodnotit uplynulý rok z pohledu MNO, byl jistě úspěšný, ale ne převratný. V MNO se postupně obměňuje a omlazuje členská základna, s celkově mírným nárůstem členů. To je jistě pozitivní jev. Noví členové jsou však častěji pasivnější ve spolkové činnosti. Požadují méně akcí, ale významnější, s přesahem do veřejného prostoru. Takové akce, které by dokázaly reagovat na stálou snahu pražského centra o čechizaci Moravy. Na tento trend vedení MNO reagovalo zjednodušením vnitřní organizace, zvětšením počtu členů Grémia a postupnou preferencí několika hlavních aktivit, které buď již prokázaly, nebo mají potenciál v budoucnu zaujmout veřejnost. S tím souvisí i naše úspěšná spolupráce se sportovními kluby, které chtějí propagovat Moravu.

Lídrem zůstává Vlajková iniciativa, jejíž dopady jsou nesmírné. Moravská vlajka, jako symbol obnovy moravské společnosti, je stále častěji vidět při mnoha akcích a příležitostech. Posledním nezanedbatelným počinem jsou nové dresy fotbalové Zbrojovky Brno, které mají v šíjové části umístěnou malou moravskou vlajku. Své místo si nalezla iniciativa „Osobnost Moravy“, jejíž třetí ročník před nedávnem vyvrcholil. Její výborný zvuk mezi účastníky a zasvěcenými však doposud neumíme dobře „prodat“ v médiích. Pevné místo mají v naší činnosti i mnohé další významné a úspěšné akce, jakým jsou například Moravský den v Olomouci, Den za Moravu v Brně, Moravská hranice a mnohé další menší akce pořádané oblastmi nebo místními sdruženími. O nich pravidelně referujeme na našich stránkách.

Ne vše se nám daří, jak bychom chtěli. V závěru jsou přípravy na prezentaci nové iniciativy „Vize 2018“, jejíž dokončení, připravované na říjen 2018, se bohužel zpozdilo o několik měsíců. Tato iniciativa by se měla stát jednou z hlavních v budoucím období. Neúspěch jsme zaznamenali při snaze o obnovu vydávání časopisu. Stále se nedaří nalézt dostatečně erudovaného a ochotného člověka na tuto činnost. Jeho nenalezení brzdí i větší rozvoj webových stránek, které si udržují standardní kvalitu, ale prostor ke zlepšení je velký. To jsou však jen drobné kaňky na jinak pěkném vysvědčení.

V moravském hnutí pokračoval v roce 2018 vývoj započatý o rok dříve. V politické oblasti se vedle tradiční PS Moravané etablovalo Moravské zemské hnutí. Pozitivem je, že existence dvou stran je důsledkem rozdílnosti názorů, nikoliv osobních animozit a vedení obou stran dokáže spolu otevřeně jednat a případně spolupracovat.

V občanské oblasti došlo, jako důsledek rozdílnosti ve vnímání poslání a úkolů Moravského kulatého stolu, k odchodu části členů, včetně MNO. Náš odchod, zůstali jsme v pozici „hosta“, byl veden snahou umožnit vedení MKS realizaci idejí a úkolů, které prosazovali, a které jsme považovali za zcela nereálné. Rok působení MKS bez skupiny čtyř nesouhlasících (SMS, MNO, MZH a MNČ), které však tvořili více než dvoutřetinovou část členské základny MKS, bohužel ukázal, že jsme měli pravdu.

Na závěr bych rád popřál všem členům a příznivcům Moravské národní obce i všem Moravanům do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů. Nezapomeňme, že budoucnost naše i Moravy bude taková, jakou si ji vytvoříme.

Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce